Formulieren om met de pen in te vullen

Naast de mogelijkheid om een aantal formulieren via de website in te vullen en te versturen, biedt de SSRP de mogelijkheid om formulieren in PDF-formaat te downloaden, in te vullen en vervolgens te scannen en te mailen of via de post te versturen. let er daarbij op dat de gevraagde informatie wel volledig is!
Het Stichtingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Opzegging en/of uitschrijving na het begin van een kalenderjaar, ontslaat de donateur-eigenaar niet van het betalen van de donatie/bijdrage voor het lopende jaar.

 

Adresgegevens Administratie SSRP

adres             Regattaweg 100
9731 NA  Groningen
e-mail administratie@ssrp.nl
tel. +31 (0)50  4094094

Financiële gegevens

Bankrekening: NL48 INGB 0000 5312 01 tnv Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten of SSRP

Voor eigenaren in het buitenland: SSRP BIC code INGBNL2A

(Bij S€PA automatische incasso staat op uw afschrift Incassant ID NL32ZZZ410002310000 + Kenmerk Machtiging = uw Plaquettenummer)

Jaarlijkse bijdrage

 • Jaarlijkse bijdrage voor Inschrijving schip in het Stamboek bedraagt €32,50 per eigenaar. Indien gebruik gemaakt wordt van een automatische machtiging voor het betalen van de SSRP bijdrage, ontvangt u hierop een korting van € 5,- en is het bedrag €27,50.
  Binnen de Statuten van de Stichting noemt men dat donateur met verplichte jaarlijkse donatie.
 • Per eigenaar zijn meerdere ingeschreven schepen mogelijk, zonder extra jaarlijkse kosten.
 • U kunt ook donateur (zonder schip) worden van de Stichting om de werkzaamheden en doelstellingen te ondersteunen. 
  De minimum donatie bedraagt €32,50. Indien gebruik gemaakt wordt van een automatische machtiging voor het betalen van de SSRP bijdrage is het bedrag €27,50.
  Een hoger bedrag mag natuurlijk ook!
 • Een getekende Machtiging voor Incasso scheelt de Stichting natuurlijk veel administratiekosten!
 • Het Stichtingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Opzegging en/of uitschrijving na het begin van een kalenderjaar, ontslaat de donateur-eigenaar niet van het betalen van de donatie/bijdrage voor het lopende jaar. Restitutie is niet mogelijk.
 • Optioneel:
  Deelname aan Collectief abonnement op de Spiegel der Zeilvaart € 43,- (vanaf 2019) per kalenderjaar. (Individueel abonnement kost u normaal € 53,-, u kunt dit aangeven op het Machtigingsformulier).
  Het abonnement kan tussentijds worden gestart of beëindigd.

Terug naar vorige pagina