Disclaimer

De informatie zoals opgenomen in het publiek toegankelijke gedeelte van deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. 

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan de Stichting Ronde en Platbodemjachten (SSRP) niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De SSRP aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Mijn SSRP

De informatie, opgenomen in het 'Mijn SSRP' gedeelte van de website bestaat deels uit persoonlijke gegevens, verstrekt door eigenaren van 'actief' ingeschreven schepen. Overigens hebben alleen deze eigenaren en een aantal donateurs van de SSRP zonder schip, toegang tot 'Mijn SSRP' en de eigen persoonsgebonden informatie. De eigenaar is mede-verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens. Het betreft de gegevens die zij bij het aanmelden van hun schip voor opname in het Stamboek aan de SSRP hebben verstrekt. Voor de controle van deze gegevens hebben de eigenaren de beschikking over een persoonlijke inlogcode met wachtwoord.

Terug naar vorige pagina