Papieren Schepenlijsten

De Schepenlijst 2019 is beschikbaar!

In onze archieven hebben we een aantal overzichten van schepen die al in de 18e eeuw bestonden. Daarvan bestaan er gelukkig nog een aantal en deze worden door hun eigenaren natuurlijk gekoesterd. Het Nederlandsch Jachtregister 1924-1925 is een hele bekende. Maar daarnaast zijn er diverse interessante overzichten die we willen presenteren. Vanaf 1954 kent het Stamboek de zogenaamde Schepenlijsten. De eerste samengesteld door de Commissie Stamboek Friese Ronde Jachten, opgericht in 1952 en de tweede in 1956 als eerste officiële Schepenlijst van de SSRP.

De Schepenlijsten van de SSRP

Vanaf 1956 werd er op regelmatige basis door de SSRP een Schepenlijst uitgegeven. Tegenwoordig doen we dat natuurlijk digitaal en afdrukbaar in PDF-formaat en tot 2016 deden we dat &eacute;&eacute;n keer per twee jaar ook op papier. Deze lijsten werden per post naar de eigenaren gezonden. Vanaf 2018 publiceren we de schepenlijst uitsluitend in afdrukbaar PDF-formaat, maar wel jaarlijks! De laatste is van 2019. Te downloaden en indien gewenst zelf te printen (A5).<br />
Daarnaast publiceren we van andere bronnen ook voor het Stamboek interessante overzichten.</p>

Diverse Schepenlijsten en Overzichten in afdrukbare vorm