Criteria

Inschrijving van een jacht in het Stamboek voor Ronde en Platbodemjachten is mogelijk als het jacht voldoet aan de criteria voor inschrijving van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

In de criteria worden aangebrachte wijzigingen of aanvullingen in kleur aangegeven. De volledige criteria zijn als PDF in te zien en te downloaden.

Laatste aanpassing Criteria: Augustus 2017

Na een zeer uitgebreid overleg met Hans Voskuil (KNWV, o.a. betrokken bij de uitgifte van Meetbrieven), zijn we tot de conclusie gekomen dat de laatste wijzigingen op de Criteria in mei niet helemaal compleet en goed geformuleerd waren. De wijzigingen moeten voor alle Aanvullende Criteria hetzelfde zijn. Op de pagina Aanpassingen SSRP Criteria augustus 2017 worden deze artikelen met de nodige toelichting puntsgewijs beschreven.

pdf Criteria voor Inschrijving in het Stamboek - versie Augustus 2017

Voor al uw vragen en opmerkingen over de Criteria kunt u contact opnemen met de Administratie van de SSRP

adres Regattaweg 100
9731 NA Groningen
e-mail administratie@ssrp.nl
tel. +31 (0)50 4094094

Criterium Commissie

De Criterium Commissie adviseert het SSRP-bestuur over inschrijving en categorie-indeling van uw jacht. Het SSRP-bestuur beslist over de inschrijving. Bij verschil van mening bestaat de mogelijkheid van het instellen van beroep bij de Beroepsraad van de SSRP.

Nog even voor alle duidelijkheid

De SSRP hanteert voor toepassing van de Criteria de Engelse manier van denken:

Alles wat niet in deze criteria omschreven staat is niet toegestaan. De criteria zijn een zgn. gesloten verband en niet zoals kennelijk nog velen denken, een open systeem.

Alleen een schip met een Stichtingsplaquette, waarvan de eigenaar de jaarlijkse donatie aan de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten voldoet, wordt als 'actief' schip (Categorie A-D) in het bestand van het Stamboek en dus in de Schepenlijst opgenomen.

Verkrijgen Meetbrieven alleen voor 'actieve' Stamboekschepen

Voor het aanvragen en verkrijgen van een Meetbrief bij het Watersportverbond ten behoeve van het wedstrijdzeilen is, naast het voldoen op alle punten aan de criteria van het Stamboek, vereist dat een schip als zodanig "actief" staat ingeschreven. De jaarlijkse bijdrage is daar dus voor verplicht !

Register van Varende Monumenten (Varend Erfgoed)

In 1995 werd in Nederland het Register van Varende Monumenten, sinds begin 2015 Het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) in het leven geroepen. Zij beheert en bevordert het gebruik van een landelijke registratie van varende Oud-Nederlandse vaartuigen, om vanuit een nationale optiek een bijdrage te leveren aan het behoud van de cultuur-historische waarde van varende Oud-Nederlandse vaartuigen. 

Voor de in het Stamboek opgenomen schepen, die 50 jaar of ouder zijn, bestaan de volgende mogelijkheden voor opname in dit Register:

Varend Monument®

  • Het schip is gebouwd vòòr of in 1950 (bepaling SSRP als Behoudsorganisatie, is leidend in deze procedure).
  • Het schip is "actief" ingeschreven in het Stamboek van de SSRP in Categorie A, B of M.

"Actieve" schepen die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen zonder meer worden opgenomen als "Varend Monument®" in het Register Varend Erfgoed Nederland.

Varend Erfgoed

  • Het schip is in het huidig jaar 50 jaar of ouder;
  • Het schip is "actief" ingeschreven in het Stamboek van de SSRP in Categorie C, D of M.

"Actieve" schepen die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen zonder meer worden opgenomen als "Varend Erfgoed" in het Register Varend Erfgoed Nederland.

Terug naar vorige pagina

Criteria: Wijzigingen, Indeling in Categorieën en Meetbrieven