Criteria

Inschrijving van een jacht in het Stamboek voor Ronde en Platbodemjachten is mogelijk als het jacht voldoet aan de criteria voor inschrijving van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

In de criteria worden aangebrachte wijzigingen of aanvullingen in kleur aangegeven. De volledige criteria vindt u hier:

Laatste aanpassing Criteria: Januari 2015

Het bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten heeft besloten om de criteria op een aantal punten aan te passen. Deze wijzigingen/aanvullingen betreffen het scheepstype Lemsteraken, waarbij het grootzeil zowel als de fok nu voorzien mogen zijn van zeillatten in zeillatzakken. Dit staat in op de pagina Aanpassingen SSRP Criteria januari 2015 uitgebreid beschreven.

pdf Criteria voor Inschrijving in het Stamboek - versie Januari 2015

Voor informatie over deze Criteria kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Criterium Commissie

De Criterium Commissie adviseert het SSRP-bestuur over inschrijving en categorie-indeling van uw jacht. Het SSRP-bestuur beslist over de inschrijving. Bij verschil van mening bestaat de mogelijkheid van het instellen van beroep bij de Beroepsraad van de SSRP.

Nog even voor alle duidelijkheid

De SSRP hanteert voor toepassing van de Criteria de Engelse manier van denken:

Alles wat niet in deze criteria omschreven staat is niet toegestaan. De criteria zijn een zgn. gesloten verband en niet zoals kennelijk nog velen denken, een open systeem.

Alleen een schip met een Stichtingsplaquette, waarvan de eigenaar de jaarlijkse donatie aan de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten voldoet, wordt als 'actief' schip (Categorie A-D) in het bestand van het Stamboek en dus in de Schepenlijst opgenomen.

Verkrijgen Meetbrieven alleen voor 'actieve' Stamboekschepen

Voor het aanvragen en verkrijgen van een Meetbrief bij het Watersportverbond ten behoeve van het wedstrijdzeilen is, naast het voldoen op alle punten aan de criteria van het Stamboek, vereist dat een schip als zodanig 'actief' staat ingeschreven. De jaarlijkse bijdrage is daar dus voor verplicht !

Secretariaat SSRP

adres Regattaweg 100
9731 NA Groningen
e-mail secretariaat@ssrp.nl
tel. +31 (0)50 4094094

Register van Varende Monumenten (Varend Erfgoed)

In 1995 werd in Nederland het Register van Varende Monumenten, sinds begin 2015 Het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) in het leven geroepen. Zij beheert en bevordert het gebruik van een landelijke registratie van varende Oud-Nederlandse vaartuigen - waaronder Varende Monumenten -, om vanuit een nationale optiek een bijdrage te leveren aan het behoud van de cultuur-historische waarde van varende Oud-Nederlandse vaartuigen. De schepen die in het Register staan ingeschreven worden aangemerkt als "Varend Monument®". Voor schepen, 'actief' ingeschreven in het Stamboek geldt de regel, dat zij moeten zijn ingeschreven in Categorie A of B en gebouwd zijn vòòr of in 1950.

Terug naar vorige pagina

Criteria: Wijzigingen, Indeling in Categorieën en Meetbrieven