Criteria

Inschrijving van een jacht in het Stamboek voor Ronde en Platbodemjachten is mogelijk als het jacht voldoet aan de Criteria voor inschrijving van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

In de criteria worden aangebrachte wijzigingen of aanvullingen duidelijk aangegeven. De volledige criteria zijn in een webversie in te zien en als PDF en te downloaden.


Laatste aanpassing Criteria: Maart 2019, nu beschikbaar als webversie en als PDF

De tekst van de Criteria voor Inschrijving in het Stamboek is als webversie beschikbaar en daarnaast ook als PDF te downloaden. In de webversie hebben we naast het overzicht van de wijzigingen ook een aantal pagina's met toelichting opgenomen. De laatste versie van de Criteria kunt u vinden in "De Boekenplank van de SSRP".

Criteria voor Inschrijving in het Stamboek - Maart 2019


 

Wijzigingen in CRITERIA in de afgelopen jaren

In de Criteria voor toelating in het Stamboek zijn algemene randvoorwaarden voor alle Ronde en Platbodemjachten opgenomen. Daarnaast zijn er voor een specifieke scheepstypes (soms ook afhankelijk van de lengte) aanvullende criteria vastgesteld. 

Een overzicht van wijzigingen in CRITERIA tm Maart 2019

Wijzigingen in de Criteria worden door het bestuur van de SSRP vastgesteld na uitgebreid overleg met de Criterium Commissie, die wordt ondersteund door andere specialisten, ontwerpers en bouwers.

Voor al uw vragen en opmerkingen over de Criteria kunt u contact opnemen met de Administratie van de SSRP

adres Regattaweg 100
9731 NA Groningen
e-mail administratie@ssrp.nl
tel. +31 (0)50 4094094

 

Criterium Commissie

De Criterium Commissie adviseert het SSRP-bestuur over inschrijving en categorie-indeling van uw jacht. Het SSRP-bestuur beslist over de inschrijving. Bij verschil van mening bestaat de mogelijkheid van het instellen van beroep bij de Beroepsraad van de SSRP.

Nog even voor alle duidelijkheid

De SSRP hanteert voor toepassing van de Criteria de Engelse manier van denken:

Alles wat niet in deze criteria omschreven staat is niet toegestaan. De criteria zijn een zgn. gesloten verband en niet zoals kennelijk nog velen denken, een open systeem.

Alleen een schip met een Stichtingsplaquette, waarvan de eigenaar de jaarlijkse donatie aan de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten voldoet, wordt als 'actief' schip (Categorie A-D en M) in het bestand van het Stamboek en dus in de Schepenlijst opgenomen.


 

Verkrijgen Meetbrieven alleen voor 'actieve' Stamboekschepen

Voor het aanvragen en verkrijgen van een Meetbrief bij het Watersportverbond ten behoeve van het wedstrijdzeilen is, naast het voldoen op alle punten aan de criteria van het Stamboek, vereist dat een schip als zodanig "actief" staat ingeschreven. De jaarlijkse bijdrage is daar dus voor verplicht !
In het hoofdstuk Wedstrijdsport en daarbinnen de Klassenvoorschriften van de KNWV, kunt u de hele meetprocedure nalezen.


 

Register van Varende Monumenten (Varend Erfgoed)

In 1995 werd in Nederland het Register van Varende Monumenten, sinds begin 2015 Het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) in het leven geroepen. Zij beheert en bevordert het gebruik van een landelijke registratie van varende Oud-Nederlandse vaartuigen, om vanuit een nationale optiek een bijdrage te leveren aan het behoud van de cultuur-historische waarde van varende Oud-Nederlandse vaartuigen. 

Voor de in het Stamboek opgenomen schepen, die 50 jaar of ouder zijn, bestaan de volgende mogelijkheden voor opname in dit Register:

Varend Monument®

  • Het schip is gebouwd vòòr of in 1950 (bepaling SSRP als Behoudsorganisatie, is leidend in deze procedure).
  • Het schip is "actief" ingeschreven in het Stamboek van de SSRP in Categorie A, B of M.

"Actieve" schepen die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen zonder meer worden opgenomen als "Varend Monument®" in het Register Varend Erfgoed Nederland.

Varend Erfgoed

  • Het schip is in het huidig jaar 50 jaar of ouder;
  • Het schip is "actief" ingeschreven in het Stamboek van de SSRP in Categorie C, D of M.

"Actieve" schepen die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen zonder meer worden opgenomen als "Varend Erfgoed" in het Register Varend Erfgoed Nederland.


 

Aanvullende informatie rond de Criteria