Archief

Archief van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

Het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek is het fysieke Archief van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten. In de collectie van het museum zijn veel historische foto's, tekeningen, documenten en andere attributen opgenomen.

Het Archief van de SSRP

Vanaf de oprichting is geregeld dat het fysieke archief van de SSRP is ondergebracht bij het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, één van de oprichten partijen van de Stichting. In het museum is een brief inzake de overdracht van het archief aan het Museum, gedateerd 14-10-1975 onder dossiernummer 59.

Dat betreft naast de “gewone” stukken ook de tekeningen waarvan de SSRP eigenaar is en de tekeningen/ontwerpen van door de SSRP goedgekeurde aanvragen. Het Fries Scheepvaart Museum houdt een een Inventarislijst bij van de in het Museum-archief aanwezige documentatie van de Stichting.

Stamboek - Schepenlijst

Als binnen de Stichting gesproken wordt over het STAMBOEK dan komt het volgende beeld tevoorschijn. Geen frontlinie van zeilende schepen, maar een frontlinie van een groot aantal grijze ladenkasten waarin het Stamboekarchief is opgeborgen. Als uw schip is ingeschreven in het Stamboek van de Stichting dan kunt u in een van die ladenkasten een dossier vinden over uw schip. Dat klinkt heel simpel en in feite is het dat ook. Gesorteerd per type en op volgorde van naam, bevat het stamboek de gegevens die in de loop der jaren door u , door de vorige eigenaren en door derden over uw schip bijeen gebracht zijn. Vaak zitten er foto's bij, soms heel oude, soms zelf ook tekeningen van het schip en soms ... haast niets! In het artikel Het Stamboek van Ronde en Platbodemjachten uit de Spiegel der Zeilvaart 1989 nummer 9 staat dit uitgebreid beschreven.

Intussen is veel materiaal uit dit archief in publicaties verwerkt. Daarnaast is een aantal jaren besteed om alle papieren dossiers door te nemen, te digitaliseren en goed geordend in digitale dossiers per schip vast te leggen. Dat biedt nu het voordeel dat we onze schepenlijst kunnen 'verrijken' met alle niet-privacy gevoelige informatie uit die dossiers, zoals historische beschrijvingen en afbeeldingen. Dat kost nog de nodige tijd, maar we zijn al een eindje op weg.

pdf SdZ 1989 nr09 - Het Stamboek van Ronde en Platbodemjachten.pdf

Tekeningen

Voor wat betreft de tekeningen die eigendom zijn van de SSRP is de regel dat geen enkele tekening wordt afgegeven of gekopieerd zonder toestemming van de SSRP. De SSRP heeft ten aanzien van eigen tekeningen het beleid dat deze niet worden afgegeven voor de bouw van replica’s, nieuwe schepen of wat dan ook, maar eventueel wel aan een serieuze modelbouwer kunnen worden ter hand gesteld, onder de voorwaarde van eenmalig gebruik en alleen voor modelbouw. Een aanvraag bij het museum zal dan ook altijd resulteren in overleg met de SSRP.
Voor de tekeningen van andere ontwerpers/eigenaren geldt dat deze eveneens nooit zonder toestemming van de auteur/ontwerper/eigenaar gekopieerd of uitgeleend mogen worden. Modelbouwers moesten in dat geval dan ook toestemming vragen aan die ontwerper/auteur/eigenaar. Voor een aantal recentere tekeningen (jonger dan  +/- 30 jaar) dat er in het kader van copyright ook geen inzage mogelijk is. Over welke tekeningen het Museum beschikt, kunt u nazoeken op hun website.

“Gewone” stukken - voorwerpen

Naast heel veel documenten bezit het museum ook diverse voorwerpen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de SSRP. Een mooi voorbeeld daar van is een voorzittershamer.
Deze voorzittershamer werd door P. Piersma sr. uit Heeg in 1966 vervaardigd voor de toenmalige voorzitter van het Stamboek Ronde en Platbodemjachten, C.J.W. van Waning. De gedraaide steel is vervaardigd van hout van de tjotter Hoants (ex Kabeljauw) en de kop van het berghout van de Tjotter Neptunus. Op de kop een gesneden afbeelding van het embleem van het Stamboek een een roerkop van een tjotter in de vorm van een pauw.
Daarnaast heeft het museum ook veel foto's, herinneringen aan evenementen, wimpels en andere voorwerpen in haar collectie.

SSRP Collectie Fries Scheepvaart Museum

U krijgt een zeer uitgebreid resultaat als u op de website van het museum, vrij in de collectie zoekt met de trefwoorden Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

Terug naar vorige pagina