Over SSRP

Het doel van de SSRP is volgens de statuten: 'het bevorderen van de belangstelling voor het ronde en platbodemjacht'.

Belangrijkste doelstelling
De belangrijkste doelstelling van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP) is het bestaande Stamboek zo kwalitatief en actueel mogelijk in stand te houden en toekomstgericht te ontwikkelen.
In dit Stamboek worden alle schepen geregistreerd die voldoen aan de door de stichting opgestelde criteria. Afhankelijk van leeftijd, herkomst en uitvoering van het jacht, bepaalt de Criterium Commissie in welke categorie het jacht wordt ingedeeld.

De Stichting tracht dit te bereiken door

 1. Het samenstellen van een Stamboek Ronde en Platbodemjachten met zo volledig mogelijke gegevens van die ronde en platbodemjachten welke uit historisch oogpunt dan wel door hun bouw en sierlijkheid van belang zijn om als cultureel erfgoed te behouden;
 2. Het vaststellen van criteria waaraan de onder 1 genoemde jachten dienen te voldoen;
 3. Het vastleggen van alle gegevens welke van belang kunnen zijn voor de kennis van de historie,de traditie,de bouw en de bouwers van ronde en platbodemjachten;
 4. Het aanleggen van een museale verzameling van voorwerpen, documenten, bestekken, tekeningen,films en foto's, betrekking hebbend op ronde en platbodemjachten;
 5. Het maken van propaganda voor de ronde en platbodemjachten door publicaties, voordrachten, film- en diavoorstellingen en tentoonstellingen en het verlenen van medewerking aan activiteiten en evenementen van de Vereniging van Vrienden (VSRP);
 6. Het om het andere jaar uitbrengen van een (papieren) Schepenlijst, waarin tenminste zijn opgenomen:
  • een alfabetisch opsomming op scheepsnaam van de jachten, die eigendom zijn van donateurs van de SSRP en musea, met vermelding van naam en woonplaats van de donateur/eigenaars;
  • een lijst van alle ingeschreven jachten, gerangschikt op type en vervolgens alfabetisch op naam;
  • sinds 1997 is ook een lijst van jachten, gerangschikt op zeilteken, opgenomen, bedoeld om deze jachten onder zeil op afstand te kunnen herkennen.

Raad van Advies

Op 19 april 2016 heeft de SSRP een Raad van Advies geïnstalleerd, bestaande uit Romeo van der Borgh tot Verwolde, Gerard ten Cate, Peter Hamer, Koos van den Heuvel (voorzitter) en Liesbeth Spits. Dit in het kader van moderne governance.

pdf SSRP Statuten per 25 mei 2016

Vereniging van Vrienden van de SSRP (VSRP)


Wanneer u eigenaar bent of gerechtigd bent tot langdurig gebruik van een schip dat 'actief' is ingeschreven in het Stamboek Ronde en Platbodemjachten en de jaarlijkse donatie aan de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten voldoet, kunt u lid worden van de VSRP. U kunt zich als lid van de VSRP opgeven via hun eigen website.

Wedstrijdzeilen en Meetbrieven

Voor het zeilen van wedstrijden is een Meetbrief van het Watersportverbond vereist. Daarvoor dient het schip 'actief' in het Stamboek te zijn ingeschreven. Dat houdt in dat het schip voldoet aan de Criteria van de SSRP en dus een SSRP-plaquette aan boord heeft en de de eigenaar donateur van de Stichting is. 

Het bestuur, de organisatie en het heden en verleden van de Stichting