Over SSRP

Het doel van de SSRP is volgens de statuten: 'het bevorderen van de belangstelling voor het ronde en platbodemjacht'.

Belangrijkste doelstelling
De belangrijkste doelstelling van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP) is het bestaande Stamboek zo kwalitatief en actueel mogelijk in stand te houden en toekomstgericht te ontwikkelen. Het Stamboek, is een lijst met de gegevens en de historie van onze Ronde en Platbodemjachten. Wanneer we de eigenaar van een schip kennen en het schip is door de Criterium Commissie geaccepteerd op basis van de geldende Criteria, spreken we van een Stamboekschip.

De Stichting tracht dit te bereiken door

  • Het samenstellen van een digitale Schepenlijst met zo volledig mogelijke gegevens van die Ronde en Platbodemjachten, welke uit historisch oogpunt dan wel door hun bouw en sierlijkheid van belang zijn om als cultureel erfgoed te behouden;
  • Het vaststellen van Criteria waaraan de vastgelegde Ronde op Platbodemjacht dienen te voldoen;
  • Het vastleggen van alle gegevens welke van belang kunnen zijn voor de kennis van de historie, de traditie, de bouw en de bouwers van Ronde en Platbodemjachten;
  • Het aanleggen van een museale verzameling van voorwerpen, documenten, bestekken, tekeningen, films en foto's, betrekking hebbend op Ronde en Platbodemjachten;
  • Het maken van propaganda voor de Ronde en Platbodemjachten in zo breed mogelijke zin, zoals publicaties in boeken, tijdschriften en digitaal. Daarnaast presenteert ze zich op beurzen en organiseert ze bijeenkomsten met een inhoudelijk, informatief programma waar het Behoud van het Ronde en Platbodemjachten in de breedste zin van het woord centraal staat.
  • Het uitbrengen van een "papieren" Schepenlijst, sinds 2018 jaarlijks digitaal, als downloadbare PDF uit te geven.
  • Het zo actueel mogelijk houden van de website, het regelmatig  versturen van Nieuwsbrieven naar donateurs en belangstellenden, waarin een groot scala aan onderwerpen worden behandeld en publicaties in de Spiegel der Zeilvaart. De onderwerpen hebben een relatie met de wereld van de Ronde en Platbodemjachten en de activiteiten van de Stichting, die ze in dit kader uitvoert.

pdf De Flyer van de SSRP met alle informatie in een notedop

De Statuten van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

pdf SSRP Statuten Maart 2017

Raad van Advies

Op 19 april 2016 heeft de SSRP een Raad van Advies geïnstalleerd, bestaande uit Romeo van der Borgh tot Verwolde, Gerard ten Cate, Peter Hamer, Koos van den Heuvel (voorzitter) en Liesbeth Spits. Dit in het kader van moderne governance.


Beroepsraad

De SSRP kent een Beroepsraad. Deze kan worden ingeschakeld bij verschil van mening over het Inschrijfadvies van de Criterium Commisie.


De BERETANDEN van de SSRP

Naast de "Uit het Stamboek ..." aan het eind van de maand, stuurt de SSRP ook de Nieuwsbrief "De BERETANDEN van de SSRP ..." , met de op dat moment meest actuele en in het oog springende informatie vanuit de SSRP, halverwege de maand aan de eigenaren van de schepen, de donateurs en de belangstellenden, die zich hiervoor hebben opgegeven.

Beretand volgens onze begrippenlijst:
Verticaal bintje naast de steven, die vaak versierd is. Meestal direct bevestigd naast het kluisbord.


Vereniging van Vrienden van de SSRP (VSRP)


Wanneer u eigenaar bent of gerechtigd bent tot langdurig gebruik van een schip dat 'actief' is ingeschreven in het Stamboek Ronde en Platbodemjachten en de jaarlijkse donatie aan de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten voldoet, kunt u lid worden van de VSRP. U kunt zich als lid van de VSRP opgeven via hun eigen website.
 


Wedstrijdzeilen en Meetbrieven

Voor het zeilen van wedstrijden is een Meetbrief van het Watersportverbond vereist. Daarvoor dient het schip 'actief' in het Stamboek te zijn ingeschreven. Dat houdt in dat het schip voldoet aan de Criteria van de SSRP en dus een SSRP-plaquette aan boord heeft en de de eigenaar donateur van de Stichting is.


Het bestuur, de organisatie en het heden en verleden van de Stichting