Consent

Over de oude zeilvaart op de Schelde

CONSENT is een uitgave voor de donateurs, sponsors en relaties van de uitgevende organisaties; dit zijn naast VZW Tolerant, de Stichting Museumhaven Zeeland uit Zierikzee en Stichting Behoud Hoogaars.
De doelstelling van het tijdschrift is het documenteren en verslag leggen van de geschiedenis van de oude zeilvaart in de Scheldedelta, en van de aan het maritieme bedrijf verwante industrieën, ambachten, leef- en werkomstandigheden. Onder de Scheldedelta wordt verstaan het stroomgebied van de Schelde benedenstrooms van Gent, tot en met de kustwateren tot drie mijl uit de kust. Dit gebied wordt verder begrensd door de Brabantse wal in het oosten en het Haringvliet in het noorden.

Vaktijdschrift Consent

Met ingang van 1 januari 2011 is een er nieuwe samenwerkings-overeenkomst tussen drie organisaties voor het vaktijdschrift CONSENT tot stand gekomen. De Consent-redactie bestaat uit een grote groep deskundigen, o.a. een maritieme publicist, graficus, scheepsbouwer, gereedschapshistoricus, tot aan medewerkers van o.a. het Zeeuws Archief, Vereniging Zeeuwse Musea, het Nationaal Maritiem Museum Antwerpen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

In Consent worden regelmatig artikelen geplaatst , die handelen over schepen die staan ingeschreven in het Stamboek. Van de redactie van Consent hebben we toestemming gekregen om deze artikelen op onze website te publiceren. Bij de diverse schepen waarover wordt gepubliceerd, kunt de beschikbare artikelen vinden op de desbetreffende schepenpagina.

Alle schepen met de artikelen

De schepen in het Stamboek waarover in Consent is gepubliceerd met de artikelen

Consent 2000-6 - De mosselaak YE128 'De Slenk'

Terwijl in Zeeland nog houten hoogaarzen worden gebouwd, bestelt een Zeeuwse visserman een stalen gemotoriseerde aak op de werf van Stapel in Enkhuizen. Hierbij een verhaal over scheepsbouw, mosselvisserij in de vorige eeuw en de zich langzaam ontwikkelende aandacht voor het zeilend erfgoed van Zeeland in de jaren zeventig.

pdf Consent 2000-6 - De mosselaak YE128 'De Slenk'

Wilt u de Consent ontvangen? Steun de Historische Werf Meerman - Arnemuiden!

Mensen, die het werk van alle vrijwilligers van de Stichting Historische Scheepswerf C.A. Meerman te Arnemuiden, de thuisbasis van de Stichting Behoud Hoogaars, willen ondersteunen, kunnen donateur worden voor maar €15,00 per jaar. Daarbij verzekeren ze zich van de jaarlijkse Consent.

Inhoud Consent Voorjaar 2016 nummer 32

Vier historische scheepswerven langs de Schelde werken samen

De CNR-werf te Rupelmonde, de werf te Baasrode, de werf C.A. Meerman te Arnemuiden en de Museumhaven te Zierikzee. De doelstelling van het Vier Werven Overleg is het maritieme verleden van de Scheldemondregio in het licht te stellen en te promoten om de historische eenheid ervan te benadrukken. Over de landsgrenzen heen, creëert het een duurzaam samenwerkingsverband rond het varend cultureel erfgoed. Een toeristisch lint doorheen de regio met de 4 participerende (museum)werven als ankerplaatsen. 

Het project omvat zowel een culturele als een toeristische component:

  • Uitwisseling van kennis, ervaring en vaardigheden op het gebied van klassieke scheepsbouw en -restauratie.
  • Samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en het werven van vrijwilligers
  • Gezamenlijke promotie om de traditionele scheepsbouw en het scheepsbouwersambacht langsheen de Schelde te belichten en te komen tot een toeristisch lint door de regio.
Terug naar vorige pagina