Stamboek

Vanaf de oprichting in 1955 zijn er meer dan 2500 schepen in het Stamboekarchief opgenomen. In eerste instantie alleen maar geregistreerd. Later echt in geschreven met een plaquette in het schip. Het Stamboek kent een grote groep 'actieve' schepen, dat wil zeggen schepen die bij Inschrijving voldeden aan de criteria en waarvan de eigena(a)r(en) donateur zijn van de Stichting en dus hun jaarlijkse bijdrage voor Inschrijving betalen. Wij kennen het wel en wee van het schip grotendeels. Ze zijn ofwel fysiek door de Criterium Commissie geschouwd of op basis van de aangeleverde informatie en documentatie door hen beoordeeld.

Wat is de betekenis van de Schepenlijst, "het Stamboek" van de SSRP?

Het Stamboek van Ronde en Platbodemschepen van de Stichting, is een lijst met de gegevens en de historie van deze schepen. Wanneer we de eigenaar van een schip kennen en het schip is door de Criterium Commissie geaccepteerd op basis van de geldende Criteria, spreken we van een Stamboekschip.
Maar de Schepenlijst is géén gesloten lijst met alleen maar Stamboekschepen, maar een zogenaamde 'open lijst'. Deze 'open lijst' bevat ook Ronde en Platbodemschepen, die ooit als Stamboekschip werden aangemerkt, maar die na verkoop niet weer door de Criterium Commissie zijn beoordeeld. Ook zijn de gegevens en historie van, in het verleden, beeldbepalende Ronde en platbodemschepen vastgelegd. Wij weten of zeker, dat deze schepen niet meer bestaan, of ze zijn naar het buitenland verkocht, of dat ze al vele jaren buiten ons vizier zijn gebleven.

De schepen, die in onze Schepenlijst zijn opgenomen:

 1. De "ACTIEF' INGESCHREVEN" Stamboekschepen
  De schepen voldoen bij Inschrijving aan de geldende Criteria en wij kennen de eigenaren, die jaarlijks hun 'bijdrage voor Inschrijving (en onderhoud van het Stamboek)' betalen (Categorie A tm D en M).
 2. Schepen in de Categorie R(Restauratie, Registratie);
  Schepen die bij aanmelding NOG NIET voldoen de geldende Criteria. Ze worden worden ook nog niet aangemerkt als Stamboekschip. Deze schepen zijn al nagenoeg (nieuw) afgebouwd of het schip is in restauratie. Wij kennen de eigenaren, die jaarlijks hun 'bijdrage voor Inschrijving (en onderhoud van het Stamboek)' betalen(Categorie R).
 3. De "INACTIEVE" schepen, dus géén Stamboekschepen. Een aantal schepen heeft wel een eerder uitgereikte Stichtingsplaquette aan boord en is op die manier gelukkig wel blijvend herkenbaar. De schepen zijn in de Schepenlijst ingedeeld in:
  1. Categorie O(pgeschort). Schepen, waarvan de criterium Commissie zeker weet dat ze die NIET voldoen aan de geldende Criteria. Dit kan een tijdelijk kwestie zijn.
  2. Categorie X. In deze groep worden de schepen vermeld, die ooit "Actief" ingeschreven zijn geweest, maar door de eigenaar is verkocht of waarvan de eigenaar de 'bijdrage voor Inschrijving (en onderhoud van het Stamboek)' om vaak onduidelijke redenen niet meer wilde betalen.
  3. Categorie V(ervallen). Schepen waarvan we zeker weten dat ze niet meer bestaan of die waarschijnlijk niet meer bestaan.et Stamboek onzeker was.
  4. Categorie Z. Van deze schepen zijn in de beginjaren van de SSRP de gegevens vastgelegd en vaak hebben deze schepen ook meegedaan aan grote evenementen. Ze hebben wel registratienummer gekregen in de 9000-serie, maar hebben géén plaquette met dit nummer aan boord.

De eigenaren van 'ACTIEF' INGESCHREVEN schepen hebben een aantal voordelen/mogelijkheden:

'Slapend' bestand (Categorie X, V en Z) en de bijzondere Categorieën

Naast de groep 'actieve' schepen, kent het Stamboek ook het zogenaamde 'slapend' bestand. Daarin zijn de schepen opgenomen, die ooit geregistreerd zijn of 'actief' ingeschreven zijn geweest in het Stamboek en dus een stichtingsplaquette aan boord zouden moeten hebben. Omdat de huidige eigenaren van deze schepen niet ingeschreven zijn als donateur van de Stichting, is het ons meestal niet bekend waar deze schepen zich bevinden en wat de huidige status van het schip is. Schepen worden verkocht naar het buitenland, opgenomen in musea of zijn zelfs gesloopt. Wij komen graag in contact met de (oud-)eigenaren van deze schepen om de documentatie in ons archief zo actueel mogelijk te krijgen en te houden.

Mogelijk kunnen we eigenaren van nog varende schepen duidelijk maken hoe belangrijk het is, om hun schip weer 'actief' in te schrijven in het Stamboek.

Terug naar vorige pagina