Stamboek

Vanaf de oprichting in 1955 zijn er meer dan 2500 schepen in het Stamboek-archief opgenomen. In eerste instantie alleen maar geregistreerd. Later echt in geschreven met een plaquette in het schip. Het Stamboek kent een grote groep 'actieve' schepen, dat wil zeggen schepen die bij Inschrijving voldeden aan de criteria en waarvan de eigena(a)r(en) donateur zijn van de Stichting en dus hun jaarlijkse bijdrage voor Inschrijving betalen. Wij kennen het wel en wee van het schip grotendeels. Ze zijn ofwel fysiek door de Criterium Commissie geschouwd of op basis van de aangeleverde informatie en documentatie door hen beoordeeld.

Wat betekent 'Ingeschreven in het Stamboek'?

In het Stamboek hebben we het over VIER GROEPEN schepen, ingedeeld in Categorieën A tm Z:

 1. De "ACTIEF' INGESCHREVEN" schepen;
  De schepen voldoen bij Inschrijving aan de geldende criteria en wij kennen de eigenaren, die jaarlijks hun 'bijdrage voor Inschrijving (en onderhoud)' betalen (Categorie A tm D en M).
   
 2. De "NIET ACTIEVE" schepen;
  In deze groep worden de schepen vermeld, die ooit "Actief" ingeschreven zijn geweest (Categorie X).
   
 3. De "R" schepen (Restauratie, Registratie);
  Schepen die bij aanmelding NOG NIET voldoen de geldende criteria. Deze schepen zijn al nagenoeg (nieuw) afgebouwd of het schip is in restauratie. Wij kennen de eigenaren, die jaarlijks hun 'bijdrage voor Inschrijving (en onderhoud)' betalen.(Categorie R).
   
 4. De "V en Z" schepen;
  In deze groep worden de schepen vermeld, die ooit zijn vastgelegd in het Stamboek-archief: 
  • Geregistreerde schepen ZONDER plaquette, omdat deze in de beginjaren nog niet bestond en later niet direct verplicht was.
  • Schepen waarvan het bestaan bij de oprichting van het Stamboek onzeker was. Deze hebben een registratienummer gekregen in de 9000-serie (Categorie V en Z).

De eigenaren van 'ACTIEF' INGESCHREVEN schepen hebben een aantal voordelen/mogelijkheden:

'Slapend' bestand (Categorie X, V en Z) en de bijzondere Categorieën

Naast de groep 'actieve' schepen, kent het Stamboek ook het zogenaamde 'slapend' bestand. Daarin zijn de schepen opgenomen, die ooit geregistreerd zijn of 'actief' ingeschreven zijn geweest in het Stamboek en dus een stichtingsplaquette aan boord zouden moeten hebben. Omdat de huidige eigenaren van deze schepen niet ingeschreven zijn als donateur van de Stichting, is het ons meestal niet bekend waar deze schepen zich bevinden en wat de huidige status van het schip is. Schepen worden verkocht naar het buitenland, opgenomen in musea of zijn zelfs gesloopt. Wij komen graag in contact met de (oud-)eigenaren van deze schepen om de documentatie in ons archief zo actueel mogelijk te krijgen en te houden.

Mogelijk kunnen we eigenaren van nog varende schepen duidelijk maken hoe belangrijk het is, om hun schip weer 'actief' in te schrijven in het Stamboek.

Terug naar vorige pagina