Verkoop "Actief" schip in het Stamboek

Formulier Verkoop "ACTIEF" schip in het Stamboek

Dit formulier is bedoeld voor eigenaren van "Actieve" schepen in het Stamboek, die hun schip hebben verkocht aan derden. Het schip wordt dan in het Stamboek verplaats naar Categorie X (" Slapend, Niet actief"). We gaan er vanuit dat de Bijdrage voor Inschrijving voor het lopend jaar wel is/wordt voldaan. In onze Administratie wordt de eigenaar aangepast naar Donateur van de Stichting tot het eind van het lopend jaar. Dat donateurschap kan natuurlijk worden gecontinueerd. Let daarbij ook even op uw eventueel collectief abonnement op de Spiegel der Zeilvaart, dat loopt naast de Inschrijving in het Stamboek.

Formulier Verkoop "Actief" schip in het Stamboek
 • Gegevens Jacht

 • ?
 • Gegevens Eigenaar

 • ?
 • ?
 • Heeft u via de SSRP een abonnement op de Spiegel der Zeilvaart?

  Wanneer u een collectief abonnement op de Spiegel der Zeilvaart heeft, kan dit worden gecontinueerd wanneer u donateur van de Stichting blijft.

 • Gegevens nieuwe eigenaar

  Wij stellen het op prijs als u ons de contactgegevens van de nieuwe eigena(a)r(en) wilt doorgeven.

 • Eigenaarsverklaring

 • Hierbij verklaar ik als eigenaar van het jacht, dat ik bekend ben met de voorschriften zoals gegeven in de criteria van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, en dat naar mijn beste weten op dit moment de gehele uitrusting en inrichting van het jacht op alle punten voldoet aan eisen van de geldende criteria en dat alle wijzigingen daarin door mij moeten worden aangemeld bij de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

 • In ons Privacystatement kunt u nalezen hoe de SSRP met de op dit formulier verstrekte, privacygevoelige gegevens omgaat.

 • ?
Terug naar vorige pagina