Sponsors-Adverteerders

Wij moedigen de bezoekers van deze website en eigenaren van de schepen in het Stamboek aan, gebruik te maken van de interessante diensten en aanbiedingen van onze sponsors-adverteerders.

SSRP IS NIET verantwoordelijk voor de inhoud

Hoewel de SSRP website met de grootste zorg wordt samengesteld, is het niet uitgesloten dat de geboden informatie, door welke oorzaak dan ook niet geheel juist is. Noch de SSRP, noch de medewerkers aan de SSRP website aanvaarden enige aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook voor enig gevolg rechtstreeks of indirect voortvloeiend uit het gebruik ervan. Bedrijven die teksten en/of afbeeldingen aanleveren, zijn zelf verantwoordelijk voor aanleveren van de juiste inhoud.