Uitgelichte Publicaties

Belangrijke, Interessante of Recente Publicaties op de SSRP-website die de aandacht meer dan waard zijn

Eén van de belangrijkste doelen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten is het stimuleren en archiveren van de geschiedschrijving. Er wordt op vele fronten gepubliceerd over onze Ronde en Platbodemjachten. Als er publicaties in de SSRP-gelederen ontstaan, tonen wij ze direct. Daarnaast krijgen we regelmatig interessante artikelen aangeboden. Een deel daarvan publiceren we ook, of we maken bekend dat ze bestaan (bijv. boeken). Op deze pagina een interessante selectie van gepubliceerde publicaties.


Index juli 1977 nr 1 t/m mei 2017 nr 4

De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten onderhoudt nauwe contacten met de Spiegel der Zeilvaart. Veel artikelen in de Spiegel hebben betrekking op Ronde en Platbodemjachten. Diverse schepen, die in het Stamboek staan ingeschreven, worden in deze artikelen uitgebreid beschreven.
Het Stamboek stelt al jaren een eigen index samen van alle artikelen die sinds 1977 in de Spiegel zijn verschenen.
De index, bijgewerkt t/m nummer 4 van mei 2017, is beschikbaar in PDF-formaat. Met behulp van de functietoetsen <CTRL>-F kan men eenvoudig zoeken in de informatie in de index.

pdf Index juli 1977 nr 1 t/m mei 2017 nr 4

Gezocht: Nieuwe Eigenaar

>>> Gezocht: Nieuwe Eigenaar
Soms moeten eigenaren echt besluiten de zorg voor hun schip over te dragen aan een nieuwe, nog onbekende eigenaar. Omdat deze zorg voor vooral ook de monumentale schepen in ons bestand door de SSRP wordt gedeeld, bieden wij deze eigenaren de mogelijkheid om op deze pagina kenbaar te maken dat er voor het schip een nieuwe eigenaar wordt gezocht. Korter geformuleerd: het schip staat te koop.


 

Opsporing verzocht

>>> Zoektocht naar 'verdwenen' schepen
Regelmatig wordt het Stamboek benaderd met foto's van en verhalen over een schip dat door iemand uit het oog is verloren. Soms kunnen wij zo'n vraag koppelen aan een schip wat ooit is geregistreerd in het Stamboek. Maar heel vaak is dat niet mogelijk. Dan biedt ons archief misschien uitkomst. Misschien kunnen Scheepvaartmusea helpen. Maar vaak zijn wij aangewezen op het geheugen van liefhebbers van Ronde en Platbodemjachten, die in de loop der jaren een schat aan kennis hebben opgebouwd van heel veel schepen.
 


 

Een overwintering op het Wad in 1901

>>> Een overwintering op het Wad in 1901 - N.P. Baaij
Op 87 jarige leeftijd zette schipper Klaas Baaij van de mosselhoogaars TH21 het relaas op papier van de tocht, die hij in de barre winter van 1901 op 21-jarige leeftijd maakte naar de Wadden. Het werd een onopgesmukt verhaal van bittere armoe, jeugdige overmoed, extreme koude, keihard doorzetten, maar ook van mededogen, solidariteit en Godsvertrouwen. Een tijdsbeeld zonder weerga. Het was een bijzondere reis in het jaar 1901 van Tholen naar Texel op 18 Februari, toen twee mosselscheepjes daar heen voeren om een lading mosselen. De schippers waren N.P. Baaij en M.J. Koppenhol en de knechts waren J. Baaij en J. de Kok.


 

Rond en Plat op de Westeinder in de jaren-60

>>> Rond en Plat op de Westeinder in de jaren-60
We krijgen regelmatig leuke reacties van geïnteresseerde lezers. Vaak is het ook een aanvulling op hetgeen we al weten en publiceren. Begin februari kwam er een mailtje van Thierry Danz, al 30 jaar woonachtig in de Verenigde Staten. Een uitgebreid album met foto's van Thierry Danz uit de jaren-60 gemaakt op de Westeinder en in Amsterdam volgde. We hebben alle foto's van Thierry Danz verzameld in een fotoalbum en bij elke foto het schip of onderwerp vermeld.


 

Het archief van M. (Marchienus) de Jonge

>>> Het archief van M. (Marchienus) de Jonge
Marchienus de Jonge was van 1947 tot 1948 inwonend conciërge / beheerder en restaurateur van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek. Daarna van 1949 - 1969 Technisch Assistent A bij het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, 1 maart 1969 ging hij met pensioen. In zijn vrije tijd heeft hij vele scheepsmodellen gebouwd. Zij kleinzoon Willem de Jonge kwam enige tijd geleden in het bezit van de persoonlijke archieven van zijn grootvader, waarin nogal wat fotomateriaal in zit van schepen, waar hij o.a. modellen van heeft gebouwd, maar ook van schepen waar hij als restaurateur aan heeft gewerkt en tevens enkele die hij volledig heeft herbouwd.


 

Alle grote Evenementen van de SSRP sinds 1953 op een rij

>>> Evenementen Historie: Reunieën, Wedstrijden, Admiraalzeilen
Eén van de doelstellingen van de SSRP is het maken van propaganda voor de Ronde en Platbodem jachten door o.a. bevordering van en medewerking aan de organisatie van Reünies, Wedstrijden van en het Admiraal­zeilen met ronde en platbodem jachten. In 1953 werd door de Commissie Stamboek Friese Ronde Jachten met veel succes de eerste reünie georganiseerd in Grouw. 


 

Oudere Schepenlijsten vanaf 1952 - Diverse Overzichten en Schepenlijsten vanaf 1890

>>> Oude Schepenlijsten
In onze archieven hebben we een aantal overzichten van schepen die al in de 18e eeuw bestonden. Daarvan bestaan er gelukkig nog een aantal en deze worden door hun eigenaren natuurlijk gekoesterd. Middels publicaties op de website proberen wij daar ook zoveel mogelijk verslag van te doen. Het Nederlandsch Jachtregister 1924-1925 is een hele bekende. Maar daarnaast zijn er diverse interessante overzichten die we willen presenteren. Vanaf 1954 kent het Stamboek de zogenaamde Schepenlijsten. De eerste samengesteld door de Commissie Stamboek Friese Ronde Jachten, opgericht in 1952 en de tweede in 1956 als eerste officiële Schepenlijst van de SSRP.


 

Overzicht van de tot nu toe verschenen 'Uit het Stamboek' vlugschriften onder de titel Behoud(t) het Goede

>>> Uit het Stamboek - Behou(d)t het Goede
Bij een bezoek aan de website is het soms zo verleidelijk allerlei geboden zijpaden te bewandelen. Dat leidt er dan toe dat kleine interessante zaken aan de aandacht (op dat moment) ontsnappen. Gerard ten Cate kwam met het idee om tegen het einde van de maand deze beelden en verhaaltjes in ons Stamboek nog eens op te zoeken en met u te delen u middels een Mail-vlugschrift. Uit de reacties blijkt dat het erg op prijs wordt gesteld. 

Terug naar vorige pagina