Uitgelichte Publicaties

Belangrijke, Interessante of Recente Publicaties op de SSRP-website die de aandacht meer dan waard zijn

Eén van de belangrijkste doelen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten is het stimuleren en archiveren van de geschiedschrijving. Er wordt op vele fronten gepubliceerd over onze Ronde en Platbodemjachten. Als er publicaties in de SSRP-gelederen ontstaan, tonen wij ze direct. Daarnaast krijgen we regelmatig interessante artikelen aangeboden. Een deel daarvan publiceren we ook, of we maken bekend dat ze bestaan (bijv. boeken). Op deze pagina een interessante selectie van gepubliceerde publicaties.


Index Spiegel der Zeilvaart nummers juli 1977 nr 1 t/m januari 2018 nr 1

>>> Spiegel der Zeilvaart
De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten onderhoudt nauwe contacten met de Spiegel der Zeilvaart. Veel artikelen in de Spiegel hebben betrekking op Ronde en Platbodemjachten. Diverse schepen, die in het Stamboek staan ingeschreven, worden in deze artikelen uitgebreid beschreven.

Het Stamboek stelt al jaren een eigen index samen van alle artikelen die sinds 1977 in de Spiegel zijn verschenen. De index, bijgewerkt t/m januari 2018 nummer 1, is beschikbaar in PDF-formaat. Met behulp van de functietoetsen <CTRL>-F kan men eenvoudig zoeken in de informatie in de index.

pdf Index juli 1977 nr 1 t/m januari 2018 nr 1

De Waterkampioen

>>> De Waterkampioen
1927: „De Waterkampioen" staat hier voor u. Misschien is zijn naam niet geheel vrij van zelfoverschatting, maar hij hoopt zich dien waardig te maken. Het is trouwens zijn „familienaam"; vader „Kampioen" en broertje „Motorkampioen" waren hem voor. „De Waterkampioen" zal u op de hoogte houden van de watersport in al haar vormen. Hij zal u lectuur geven over wedstrijden en toerisme ; hij zal u inlichten over belangrijke gebeurtenissen op het gebied der zeil-, roei- en motorbootsport in en buiten onze grenzen.


 

Gezocht: Nieuwe Eigenaar

>>> Gezocht: Nieuwe Eigenaar
Soms moeten eigenaren echt besluiten de zorg voor hun schip over te dragen aan een nieuwe, nog onbekende eigenaar. Omdat deze zorg voor vooral ook de monumentale schepen in ons bestand door de SSRP wordt gedeeld, bieden wij deze eigenaren de mogelijkheid om op deze pagina kenbaar te maken dat er voor het schip een nieuwe eigenaar wordt gezocht. Korter geformuleerd: het schip staat te koop.


 

Opsporing verzocht

>>> Zoektocht naar 'verdwenen' schepen
Regelmatig wordt het Stamboek benaderd met foto's van en verhalen over een schip dat door iemand uit het oog is verloren. Soms kunnen wij zo'n vraag koppelen aan een schip wat ooit is geregistreerd in het Stamboek. Maar heel vaak is dat niet mogelijk. Dan biedt ons archief misschien uitkomst. Misschien kunnen Scheepvaartmusea helpen. Maar vaak zijn wij aangewezen op het geheugen van liefhebbers van Ronde en Platbodemjachten, die in de loop der jaren een schat aan kennis hebben opgebouwd van heel veel schepen.


 

Bijzondere beelden

>>> Bijzondere beelden
Door de jaren heen zijn er heel veel mooie en bijzondere beelden 'geschoten' van Ronde en Platbodemjachten en de omgeving waarin ze werden gebouwd, onderhouden, afgemeerd maar ook tijdens het varen. Heel vroeger waren het kiekjes en de betere beelden werden op ansichtkaarten afgedrukt. Later werd de fotografie meer gemeengoed en de aantal afdrukken groeiden met het jaar. De laatste jaren, na de intrede van de digitale fotografie, worden we 'overstelpt' met foto's. Tussen deze foto's zitten hele fraaie beelden. Wij presenteren ze in de vorm van fotoalbums met als het mogelijk is een duidelijk bijschrift.


 

Bewegende beelden

>>> Bewegende beelden
Op diverse plaatsen duiken fascinerende filmbeelden op van onze Ronde en Platbodemschepen. Sommige zijn al meer dan 100 jaar oud, andere heel recent. Gelukkig worden tegenwoordig oude fimbeelden omgezet naar fimpjes op het Internet. Als wij ze tegenkomen en ze zijn een aanvullingen op alle andere informatie op deze website laten we ze graag zien.


 

Alle grote Evenementen van de SSRP sinds 1953 op een rij

>>> Evenementen Historie: Reunieën, Wedstrijden, Admiraalzeilen
Eén van de doelstellingen van de SSRP is het maken van propaganda voor de Ronde en Platbodem jachten door o.a. bevordering van en medewerking aan de organisatie van Reünies, Wedstrijden van en het Admiraal­zeilen met ronde en platbodem jachten. In 1953 werd door de Commissie Stamboek Friese Ronde Jachten met veel succes de eerste reünie georganiseerd in Grouw. 


 

Oudere Schepenlijsten vanaf 1952 - Diverse Overzichten en Schepenlijsten vanaf 1890

>>> Oude Schepenlijsten
In onze archieven hebben we een aantal overzichten van schepen die al in de 18e eeuw bestonden. Daarvan bestaan er gelukkig nog een aantal en deze worden door hun eigenaren natuurlijk gekoesterd. Middels publicaties op de website proberen wij daar ook zoveel mogelijk verslag van te doen. Het Nederlandsch Jachtregister 1924-1925 is een hele bekende. Maar daarnaast zijn er diverse interessante overzichten die we willen presenteren. Vanaf 1954 kent het Stamboek de zogenaamde Schepenlijsten. De eerste samengesteld door de Commissie Stamboek Friese Ronde Jachten, opgericht in 1952 en de tweede in 1956 als eerste officiële Schepenlijst van de SSRP.


 

Overzicht van de tot nu toe verschenen "Uit het Stamboek" vlugschriften onder de titel Behoud(t) het Goede

>>> Uit het Stamboek - Behou(d)t het Goede
Bij een bezoek aan de website is het soms zo verleidelijk allerlei geboden zijpaden te bewandelen. Dat leidt er dan toe dat kleine interessante zaken aan de aandacht (op dat moment) ontsnappen. Gerard ten Cate kwam met het idee om tegen het einde van de maand deze beelden en verhaaltjes in ons Stamboek nog eens op te zoeken en met u te delen u middels een Mail-vlugschrift. Uit de reacties blijkt dat het erg op prijs wordt gesteld. 


 

Overzicht van de tot nu toe verschenen "Beretanden", Nieuwsbrief van de SSRP

>>> De BERETANDEN van de SSRP
"De BERETANDEN van de SSRP..." is de Nieuwsbrief, die we halverwege de maand versturen. We informeren u daarin over de meest actuele en in het oog springende informatie vanuit de SSRP.

Terug naar vorige pagina