Begrippenlijst

In deze begrippenlijst zijn afkortingen, woorden en uitdrukkingen opgenomen die betrekking hebben op alle publicaties in deze website. Het betreffen dan de scheepstypes, samenstelling van romp en tuig, de scheepsbouw, werktuigen, materialen en alle onderwerpen waarover we verder publiceren. 
Bepaalde woorden kunnen uiteraard verouderd zijn en nu minder bekend. De historische zeilvaart is moeilijk te scheiden van de hedendaagse, want beide gebruiken voor een deel dezelfde taal. Daarom zijn naast begrippen in de klassieke zeiltaal, ook begrippen van de moderne zeilsport opgenomen.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z