Tjotter

Scheepstype (De benaming 'tjotter' lijkt  in Friesland pas rond 1900 te zijn ingeburgerd).
De tjotter is de kleinste van de open ronde Friese zeilscheepjes met een lengte over de stevens van ten hoogste 5,40m, zonder berghouten, kluisborden en beretanden en met een breed roer waarvan de kop vaak versierd is met een klik, waarin een vogel is uitgestoken. Oorspronkelijk waren ze in Friesland universeel in gebruik voor het kleinschalige vervoer van goederen en personen in de tijd, dat wegverbindingen goeddeels ontbraken. De groep tjotters van 4.80 x 2.40m heten in Friesland “fjouwerachten”. Ze zijn na 1852 populair geworden, vooral als wedstrijdboot, doordat ze vanaf dat moment net buiten de belasting op binnenvaartuigen vielen.