Bijzondere verdiensten

De Statuten van de SSRP voorzien in de volgende mogelijkheid:

  • Het benoemen van personen, zijnde oud bestuursleden, tot Erebestuurder;
  • Het benoemen van personen, niet zijnde oud bestuursleden, tot Ere-Donateur.

 Dit op grond van hun grote verdienste en inzet voor het behoud van de Ronde en Platbodemjachten.