Organisatie

Het bestuur dat normaal uit 7 leden bestaat wordt binnen de SSRP ondersteund door het Secretariaat, het Stamboekbeheer en diverse commissies. De Stichting kent Erebestuursleden en naast de 'gewone' donateurs (o.a. de eigenaren van de ingeschreven schepen) kent de SSRP ook Ere-donateurs.

Voor aanmeldingen, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het Secretariaat van de Stichting Stamboek Ronde & Platbodemjachten:

 

adres             Regattaweg 100
9731 NA  Groningen
e-mail secretariaat@ssrp.nl
tel. +31 (0)50  4094094

Financiële gegevens

Bankrekening: NL48 INGB 0000 5312 01 tnv Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten of SSRP

Voor eigenaren in het buitenland: SSRP BIC code INGBNL2A

(Bij S€PA automatische incasso staat op uw afschrift Incassant ID NL32ZZZ410002310000 + Kenmerk Machtiging = uw Plaquettenummer)
 De SSRP is een ANBI goedgekeurde organisatie. Donaties zijn daardoor fiscaal aftrekbaar:

ANBI RSIN nummer 8051.46.040
 Jaarlijkse bijdrage

 • Jaarlijkse bijdrage voor Inschrijving schip in het Stamboek €32,50 per eigenaar. Indien gebruik gemaakt wordt van een automatische machtiging voor het betalen van de SSRP bijdrage, ontvangt u hierop een korting van € 5,-. Een Machtiging voor incasso scheelt de Stichting natuurlijk veel administratiekosten! (Graag getekend/gescand sturen naar het Secretariaat)
  Binnen de Statuten van de Stichting noemt men dat donateur met verplichte jaarlijkse donatie.
  Het Stichtingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Verkoop van een schip na het begin van een kalenderjaar, ontslaat de eigenaar niet van het betalen van de bijdrage voor het lopende jaar. Restitutie is niet mogelijk.
 • Per eigenaar zijn meerdere ingeschreven schepen mogelijk, zonder extra kosten.

Optioneel:

 • Deelname aan Collectief abonnement op de Spiegel der Zeilvaart € 35,- per kalenderjaar.
  (Individueel abonnement kost u normaal € 45,-, u kunt dit aangeven op het Machtigingsformulier)
  Het abonnement kan tussentijds worden gestart of beëindigd.
   

 

Stamboekbeheerder is Jan Eissens.

 

adres             Regattaweg 100
9731 NA  Groningen
e-mail stamboek@ssrp.nl
tel. +31 (0)50  4094094

 


 

Binnen de SSRP zijn twee commissies actief

Binnen de SSRP kennen we de Criterium Commissie, die het bestuur adviseert over de Inschrijvingen in het Stamboek. Daarnaast kent de SSRP een Beroepsraad, die beroepen op door het bestuur van de Stichting genomen besluiten beoordeelt.

Terug naar vorige pagina