Organisatie

Het bestuur wordt binnen de SSRP ondersteund door de Administratie, het Stamboekbeheer, Criterium Commissie, Beroepsraad en Raad van Advies. De Stichting kent Erebestuursleden en naast de 'gewone' donateurs (o.a. de eigenaren van de ingeschreven schepen) kent de SSRP ook Ere-donateurs.

Voor aanmelding, opzegging, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Administratie van de Stichting Stamboek Ronde & Platbodemjachten

adres             Regattaweg 100
9731 NA  Groningen
e-mail administratie@ssrp.nl
tel. +31 (0)50  4094094

Uitschrijven, beëindigen van de relatie met het Stamboek

Wanneer u uw relatie met de SSRP wilt verbreken, bijvoorbeeld na de verkoop van uw schip, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk aan onze Administratie laten weten?
Het Stichtingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Verkoop van een schip, zonder het aan de SSRP te melden of na het begin van een kalenderjaar, ontslaat de eigenaar niet van het betalen van de bijdrage voor het lopende jaar.

Financiële gegevens

Bankrekening: NL48 INGB 0000 5312 01 tnv Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten of SSRP

Voor eigenaren in het buitenland: SSRP BIC code INGBNL2A

(Bij S€PA automatische incasso staat op uw afschrift Incassant ID NL32ZZZ410002310000 + Kenmerk Machtiging = uw Plaquettenummer)

Jaarlijkse bijdrage

 • Jaarlijkse bijdrage voor Inschrijving schip in het Stamboek bedraagt €32,50 per eigenaar. Indien gebruik gemaakt wordt van een automatische machtiging voor het betalen van de SSRP bijdrage, ontvangt u hierop een korting van € 5,- en is het bedrag €27,50.
  Binnen de Statuten van de Stichting noemt men dat donateur met verplichte jaarlijkse donatie.
 • Per eigenaar zijn meerdere ingeschreven schepen mogelijk, zonder extra jaarlijkse kosten.
 • U kunt ook donateur (zonder schip) worden van de Stichting om de werkzaamheden en doelstellingen te ondersteunen. 
  De minimum donatie bedraagt €32,50. Indien gebruik gemaakt wordt van een automatische machtiging voor het betalen van de SSRP bijdrage is het bedrag €27,50.
  Een hoger bedrag mag natuurlijk ook!
 • Een getekende Machtiging voor Incasso scheelt de Stichting natuurlijk veel administratiekosten!
 • Het Stichtingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Opzegging en/of uitschrijving na het begin van een kalenderjaar, ontslaat de donateur-eigenaar niet van het betalen van de donatie/bijdrage voor het lopende jaar. Restitutie is niet mogelijk.
 • Optioneel:
  Deelname aan Collectief abonnement op de Spiegel der Zeilvaart € 43,- (vanaf 2019) per kalenderjaar. (Individueel abonnement kost u normaal € 53,-, u kunt dit aangeven op het Machtigingsformulier).
  Het abonnement kan tussentijds worden gestart of beëindigd.

pdf Machtiging voor incasso

De SSRP is een Culturele ANBI goedgekeurde organisatie

De SSRP is een Culturele ANBI goedgekeurde organisatie. Donaties zijn daardoor fiscaal aftrekbaar:

ANBI RSIN nummer 8051.46.040
 


 

Stamboekbeheerder is Jan Eissens.

adres             Regattaweg 100
9731 NA  Groningen
e-mail stamboek@ssrp.nl
tel. +31 (0)50  4094094

Ondersteuning van het bestuur

De SSRP kent een Raad van Advies.

Binnen de SSRP kennen we de Criterium Commissie, die het bestuur adviseert over de Inschrijvingen in het Stamboek. Daarnaast kent de SSRP een Beroepsraad, die beroepen op door het bestuur van de Stichting genomen besluiten beoordeelt.

Terug naar vorige pagina