Er*Varen

Eén van de doelstellingen van de SSRP is het maken van propaganda voor de Ronde en Platbodem jachten door o.a. bevordering van en medewerking aan de organisatie van reünies, wedstrijden van en het admiraal­zeilen met ronde en platbodem jachten. Daarnaast zijn onze Ronde & Platbodemjachten op veel plaatsen in de wereld te vinden. Reizen worden gemaakt naar bijzondere plaatsen, eigenlijk ook een vorm van propaganda. Naast de deelname aan evenementen worden ook eigenschappen en historie van individuele beschreven jachten op verschillende manieren uitgebreid belicht.

Er*varingen met Ronde en Platbodemjachten