Activeren eerder ingeschreven jacht

Inschrijven (Activeren) BESTAAND jacht (eerder ingeschreven)

Een jacht dat eerder in het Stamboek is ingeschreven kan in beginsel altijd weer worden 'geactiveerd', tenzij na de vorige inschrijving wijzigingen aan het jacht zijn aangebracht, die niet in overeenstemming zijn met de criteria van inschrijving. De stichting behoudt zich het recht voor om, na een eventuele schouw, bij hernieuwde inschrijving (activering) het jacht in een andere categorie in te delen of een aanhangsel af te geven, e.e.a. in overeenstemming met de op het moment van inschrijving geldende criteria. Wilt u daarom alle informatie over het schip betreffende wijzigingen of aanpassingen, die wij nog niet kennen, vermelden?

Nadat het schip door het Stamboek is geaccepteerd, wordt het schip weer 'geactiveerd' en ontvangt de eigenaar het Certificaat van Inschrijving. Om tot een goede beoordeling te kunnen komen verzoeken wij u om de bij de inschrijving noodzakelijke formulieren in te (laten) vullen, foto’s bij te sluiten, mogelijke aanvullende informatie te vermelden en deze naar de Administratie van de SSRP te sturen.

Familieschepen

Door overlijden of overdracht binnen families blijven veel ronde en platbodemjachten in familiebezit. Daar zijn binnen het Stamboek meerdere voorbeelden van. Op het moment dat dit binnen en familie het geval is, is de procedure heel eenvoudig. U kunt dit aangeven in het veld "Ruimte voor opmerkingen". Wilt u tegelijkertijd ook even de informatie controleren, zoals die in de Schepenlijst is opgenomen? Aanvullingen en mogelijk nieuwe foto's zijn zeer gewenst.

 


 

Aanvraagformulier voor HER-INSCHRIJVING (ACTIVERING) Jacht in Stamboek
 • Gegevens Eigenaar

 • ?
 • ?
 • ?
 • Naar dit e-mailadres wordt ook de bevestiging van deze aanvraag gestuurd. Let u er op dat het e-mailadres klopt en u deze aanvraag via dit e-mailadres kunt bevestigen!

 • Bijkomende voordelen voor eigenaren van 'actief' ingeschreven schepen in het Stamboek

 • Wanneer u al een abonnement op de Spiegel der Zeilvaart heeft, kunnen we dat laten omzetten naar het collectieve abonnement.

 • Deelname aan Verzekerings-collectief van Eerdmans jachtverzekeringen.
  U kunt als eigenaar van een van 'actief' ingeschreven Ronde en Platbodemjachten in het Stamboek van de SSRP, gebruik maken van dit Verzekerings-collectief. 
  Wanneer u dat wilt, moet u zelf contact opnemen met dit kantoor (pagina opent in apart venster).

 • Gegevens Jacht

 • ?
  ?
 • Van een eerder ingeschreven schip is meestal al veel informatie in het Stamboek aanwezig. Dat kunt u bij het schip op de website terug vinden. Wil u in de volgende velden eventueel gewijzigde gegevens invullen? Deze veranderen we dan in het Stamboek. Bij de punten waarbij niets is gewijzigd, hoeft u niets in te vullen.

 • ?
 • ?
 • ?
 • Bijlagen en aanvullende informatie

 • Bij de aanvraag horen aan aantal foto's om deze compleet te maken.
  Deze kunt op meerdere manieren naar ons toezenden:

  Denkt u er aan dat de bestanden van voldoende kwaliteit zijn?

  Wij stellen het op prijs als u zoveel mogelijk informatie over het schip wilt verstrekken. Dit betreft  bijvoorbeeld lijnenplan, zeilplan, bouwtekeningen en andere interessante informatie.

 • Eigenaarsverklaring

 • Hierbij verklaar ik als eigenaar van het jacht, dat ik bekend ben met de voorschriften zoals gegeven in de criteria van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, en dat naar mijn beste weten op dit moment de gehele uitrusting en inrichting van het jacht op alle punten voldoet aan eisen van de geldende criteria en dat alle wijzigingen daarin door mij moeten worden aangemeld bij de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

 • In ons Privacystatement kunt u nalezen hoe de SSRP met de op dit formulier verstrekte, privacygevoelige gegevens omgaat.

 • ?

 


 

Denkt u nog even aan de bijlagen?

Bij de aanvraag horen aan aantal foto's om deze compleet te maken.
Deze kunt op meerdere manieren naar ons toezenden:

Denkt u er aan dat de bestanden van voldoende kwaliteit zijn?

Wij stellen het op prijs als u zoveel mogelijk informatie over het schip wilt verstrekken. Dit betreft  bijvoorbeeld lijnenplan, zeilplan, bouwtekeningen en andere interessante informatie.

 


 

Formulier om met de pen op papier in te vullen

U kunt bovenstaand invulformulier gebruiken om de gevraagde informatie digitaal te versturen. Als u dat liever met pen op papier doet, kunt u het noodzakelijke formulier hier downloaden.

pdf Formulier voor her-inschrijving (activering) jacht in Stamboek

Wanneer u formulieren via de post stuurt

Administratie SSRP
Regattaweg 100
9731 NA Groningen

E Administratie@ssrp.nl (Administratie)
E Stamboek@ssrp.nl (Stamboekbeheer)

T +31 (0)50 4094094

Terug naar vorige pagina