Dispensaties

Het bestuur van de SSRP heeft het recht om schepen een dispensatie te geven, als ze niet volledig aan huidige criteria voldoen. In de schepenlijst wordt bij de betreffende schepen duidelijk aangegeven op welke punten de toegekende dispensatie(s) betrekking hebben.

Permanente dispensatie

Een permanente dispensatie kan worden gegeven aan schepen die bijvoorbeeld op een eerder moment waren ingeschreven, toen de huidige Criteria nog niet van kracht waren. Deze schepen krijgen een + bij hun categorie-indeling.

Tijdelijke dispensatie

Daarnaast zijn er ook schepen die (voorlopig) worden toegelaten, nadat in overleg is afgesproken dat bepaalde onderdelen van het schip binnen een afgesproken tijd worden aangepast, zodat ze daarna wel volledig voldoen aan de geldende criteria. Deze schepen krijgen tijdelijk een ++ bij hun categorie-indeling.

Terug naar vorige pagina