Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

HET STAMBOEK IN BEWEGING OP 10 MAART IN DYNAMISCH ROTTERDAM

Op twee inspirerende plaatsen: 's morgens het clubhuis van KR&ZV De Maas en 's middags in het Maritiem Museum.
We hebben het over het reilen en zeilen van de SSRP, reiken de jaarlijkse wisselprijzen uit en vervolgens houdt Frits Loomeijer, algemeen directeur van het Maritiem Museum Rotterdam, een interessante lezing. Na de lunch sluiten af met een een bruisend museumbezoek!
Programma en Aanmelding in "Mijn SSRP".

De SSRP is een Behoudsorganisatie van Ronde en Platbodemjachten met een historie sinds 1955. De SSRP is ook een Culturele ANBI goedgekeurde organisatie. 

Vind een Schip

De Regionale Friese Reünie in Heeg

De Regionale Friese Reünie in Heeg

Waarom plannen hele gezinnen hun vakantie zo, dat ze op het eerste weekend van augustus in Friesland kunnen zijn? Het is de liefde voor het klassieke Friese Ronde en Platbodemjacht. Dit bindt de deelnemers en maakt de Regionale Friese Reünie tot een informele mix van samenkomen, kijken en bekeken worden, kletsen, schipperen, hardzeilen, feestje bouwen, mooi liggen en varen. 

Kijken en bekeken worden
Eeltje Holtrop en Auke van der Zee - Joure

Eeltje Holtrop en Auke van der Zee - Joure

Eeltje Holtrop van der Zee  leefde van 1823-1901. Het was op de werf van 'Eeltje Teadzes Holtrop', waar Frieslands grootste boeierbouwer werd opgeleid en gevormd. Dit was zonder enige twijfel Eeltje Holtrop van der Zee, geboren te IJlst, 12 september 1823 en overleden te Joure 12 januari 1901. Zijn scheepsbouwersbloed kwam van zijn moeder, Klaske, die een dochter was van Eeltje Teadzes Holtrop.

De oude werf op 'e Jouwer

Stamboekschepen zijn 'Actief' (Categorie A tm D, R en M) ingeschreven in ons Stamboek

  • Een Stamboekschip is een schip wat ‘Actief’ in het Stamboek staat ingeschreven. Het voldoet aan de geldende Criteria en de Eigenaar betaalt de jaarlijkse bijdrage voor Inschrijving of is daarvan vrijgesteld (Musea). De geschiedenis van dit schip is voor een groot deel bekend.
  • Ronde en Platbodemjachten, die ooit of nog nooit zijn ingeschreven, langdurig worden gerestaureerd, worden "vernieuwbouwd" of geheel nieuw worden gebouwd kunnen worden geregistreerd in Categorie R. De periode tussen de aanvang van de werkzaamheden en afronding kan soms jaren duren. Van een echte Inschrijving is hier nog geen sprake.
  • Alle overige schepen worden in het bestand gekenmerkt als 'Inactief'. Dit is bijvoorbeeld de Categorie X, de groep eerder ingeschreven schepen. We hebben geen of nauwelijks contact met de eigenaren en zij betalen de jaarlijkse bijdrage voor Inschrijving ook niet. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, ook geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven. Daarnaast bestaat er nog een groep Ronde en Platbodemjachten, die binnen de 9000-serie vallen. Ze zijn ooit wel in het archief van het Stamboek vastgelegd. Ze hebben nooit een plaquette gehad.

Het hele verhaal over Inschrijven en her-inschrijven ('Activeren') staat uitgeschreven met voorbeelden in ons hoofdstuk Inschrijven.


Bekijk de in 2017 (her-)ingeschreven of geregistreerde schepen

Alle in het SSRP Stamboek in 2017 (her)ingeschreven en geregistreerde schepen

Nieuwe aanmeldingen voor (her-)inschrijving in het Stamboek worden door de Criterium Commissie zorgvuldig beoordeeld. Als het advies van positief is, wordt het schip weer "geactiveerd" of  nieuw ingeschreven. De eigenaar ontvangt een Certificaat van Inschrijving en het schip wordt in de schepenlijst opgenomen.

Bekijk alle jarigen in 2018

Stamboek schepen die in 2018 100 jaar worden

100 jaar is een memorabele en aansprekende leeftijd. Daarom willen we deze "verjaardag" niet voorbij laten gaan. zonder er aandacht aan te schenken. In 2018 zijn het er 13 die 'actief' in het Stamboek zijn ingeschreven. We hopen dat er voor deze schepen nog jarenlang gezorgd zal worden.

Bekijk de al meer dan 100 jaar oude Stamboekschepen

Stamboek schepen die in 2018 meer dan 100 jaar oud zijn

Het oudste schip in het Stamboek is zeker gebouwd in 1820. Volgens onbevestigde gegevens is er ook één uit 1777, maar dat weten we dus niet zeker. Daarna zijn er nog vele gevolgd. Gelukkig is een behoorlijk aantal schepen uit de 19-de en het begin van de 20-ste eeuw behouden gebleven.

Bekijk het Varend Erfgoed in het Stamboek

Stamboek schepen in het Register Varend Erfgoed Nederland

Het Stamboek kent een groot aantal schepen met een belangrijke historische waarde die ingeschreven staan in het Register Varend Erfgoed Nederland. Schepen gebouwd in of vòòr 1950 als Varend Monument en de andere schepen van 50 jaar en ouder als Varend Erfgoed.

Het bewaren van de scheepstypen in de meest zuivere vorm en het in stand houden en verspreiden van de kennis omtrent historie, bouw en vormgeving

Dit is het ideaal van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, ook ruim 60 jaar na de oprichting. Dat verspreiden doen we in een zo breed mogelijke context. De geschiedenis van de schepen zelf, maar ook die van de bouwers, de toeleveranciers, de omgevingen waarin en de doelen waarvoor de schepen zijn gebouwd, maar ook de eigenaren. Vele, nog bestaande historische schepen zijn gerestaureerd en daardoor voor het nageslacht behouden gebleven. Daarnaast zijn er vele nieuwe schepen getekend en gebouwd met de 'oude' als voorbeeld. We krijgen nog regelmatig aanmeldingen van historische schepen. Maar er zijn ook vele nieuw-gebouwde schepen in het Stamboek ingeschreven, mits ze aan alle, daarvoor opgestelde Criteria voldoen. Allemaal ontwikkelingen die recht doen aan de doelstellingen, die bij de oprichting van het Stamboek zijn geformuleerd. Nu al meer dan 60 jaar in de praktijk gebracht!

Bekijk ons netwerk

Belangrijke bedrijven en organisaties in ons netwerk