Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

De SSRP is een Behoudsorganisatie van Ronde en Platbodemjachten met een historie sinds 1955. In het Stamboek dateert het oudste schip, wat is vastgelegd, van 1820 (volgens overlevering zijn er oudere, maar daar is (nog) geen bewijs voor) en het jongste van dit jaar. Daarin is de SSRP uniek. Oud en nieuw in één Stamboek, strak gecategoriseerd. Maar ze hebben allemaal één ding gemeen: bij aanmelding is vastgesteld, dat ze voor wat betreft vorm en uitrusting aan de toelatingseisen voldeden, die zijn vastgelegd in Criteria. Het zijn er inmiddels ruim 2550.

Vind een Schip

De speerpunten

Naast het vastleggen van alle historie van de schepen in de breedste zin van het woord en het toetsen van de schepen aan de Criteria is, ook de medewerking aan organisaties van reünies, wedstrijden en admiraalzeilen een hele belangrijke. Veel (oud)eigenaren van Stamboekschepen kunnen zich hele grote feesten uit het verleden herinneren. De laatste hebben we in 2015 samen met De Zevenwolden in Lemmer georganiseerd. Daar nam onze Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Beatrix de vlootschouw af.

Laatste nieuws

Laatste nieuws

De BERETANDEN van de SSRP,...

16 sep 2017

Verhaal vanuit de stad van de kaas en de stroopwafels..! Hoe betrekken ook wij de Nederlander bij zijn/haar Nationale Maritieme...

Lees meer

De Hollandse boot - Kruiwagen van de binnenduinse vaart?

De Hollandse boot - Kruiwagen van de binnenduinse vaart?

Niet lang na de uitvinding van het wiel zal de kruiwagen wel bedacht zijn. Een verbluffend nuttig en weid verspreid stuk gereedschap! We beweren niet dat de Hollandse Boot kort daarna is ontstaan.

De Hollandse boot
Traditionele jachten, de ontwikkelingen van de jaren 1950 tot 1990

Traditionele jachten, de ontwikkelingen van de jaren 1950 tot 1990

Het ideaal: Het bewaren van de scheepstypen in de meest zuivere vorm en in stand te houden. Dat de tijden in de jaren 50 snel veranderden, werd al heel snel duidelijk bij de inrichting van het Stamboek.

De ontwikkelingen van de jaren 1950 tot 1990

Stamboekschepen zijn 'Actief' (Categorie A tm D en M) ingeschreven in ons Stamboek

  • Een Stamboekschip is een schip wat ‘Actief’ in het Stamboek staat ingeschreven. Het voldoet aan de geldende Criteria en de Eigenaar betaalt de jaarlijkse bijdrage voor Inschrijving of is daarvan vrijgesteld (Musea). De geschiedenis van dit schip is voor een groot deel bekend.
  • Ronde en Platbodemjachten, die ooit of nog nooit zijn ingeschreven, langdurig worden gerestaureerd, worden "vernieuwbouwd" of geheel nieuw worden gebouwd kunnen worden geregistreerd in Categorie R. De periode tussen de aanvang van de werkzaamheden en afronding kan soms jaren duren. Van een echte Inschrijving is hier nog geen sprake.
  • Alle overige schepen worden in het bestand gekenmerkt als 'Inactief'. Dit is bijvoorbeeld de Categorie X, de groep eerder ingeschreven schepen. We hebben geen of nauwelijks contact met de eigenaren en zij betalen de jaarlijkse bijdrage voor Inschrijving ook niet. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, ook geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven. Daarnaast bestaat er nog een groep Ronde en Platbodemjachten, die binnen de 9000-serie vallen. Ze zijn ooit wel in het archief van het Stamboek vastgelegd. Ze hebben nooit een plaquette gehad.

Het hele verhaal over Inschrijven en her-inschrijven ('Activeren') staat uitgeschreven met voorbeelden in ons hoofdstuk Inschrijven.


Bekijk de in 2017 (her-)ingeschreven of geregistreerde schepen

Alle in het SSRP Stamboek in 2017 (her)ingeschreven en geregistreerde schepen

Nieuwe aanmeldingen voor (her-)inschrijving in het Stamboek worden door de Criterium Commissie zorgvuldig beoordeeld. Als het advies van positief is, wordt het schip weer "geactiveerd" of  nieuw ingeschreven. De eigenaar ontvangt een Certificaat van Inschrijving en het schip wordt in de schepenlijst opgenomen.

Bekijk alle jarigen in 2017

Stamboek schepen die in 2017 100 jaar worden

100 jaar is een memorabele en aansprekende leeftijd. Daarom willen we deze "verjaardag" niet voorbij laten gaan. zonder er aandacht aan te schenken. In 2017 zijn het er 9 die 'actief' in het Stamboek zijn ingeschreven. We hopen dat er voor deze schepen nog jarenlang gezorgd zal worden.

Bekijk de al meer dan 100 jaar oude Stamboekschepen

Stamboek schepen die in 2017 meer dan 100 jaar oud zijn

Het oudste schip in het Stamboek is zeker gebouwd in 1820. Volgens onbevestigde gegevens is er ook één uit 1777, maar dat weten we dus niet zeker. Daarna zijn er nog vele gevolgd. Gelukkig is een behoorlijk aantal schepen uit de 19-de en het begin van de 20-ste eeuw behouden gebleven.

Bekijk het Varend Erfgoed in het Stamboek

Stamboek schepen in het Register Varend Erfgoed Nederland

Het Stamboek kent een groot aantal schepen met een belangrijke historische waarde die ingeschreven staan in het Register Varend Erfgoed Nederland. Schepen gebouwd in of vòòr 1950 als Varend Monument en de andere schepen van 50 jaar en ouder als Varend Erfgoed.

Het bewaren van de scheepstypen in de meest zuivere vorm en het in stand houden en verspreiden van de kennis omtrent historie, bouw en vormgeving

Dit is het ideaal van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, ook ruim 60 jaar na de oprichting. Dat verspreiden doen we in een zo breed mogelijke context. De geschiedenis van de schepen zelf, maar ook die van de bouwers, de toeleveranciers, de omgevingen waarin en de doelen waarvoor de schepen zijn gebouwd, maar ook de eigenaren. Vele, nog bestaande historische schepen zijn gerestaureerd en daardoor voor het nageslacht behouden gebleven. Daarnaast zijn er vele nieuwe schepen getekend en gebouwd met de 'oude' als voorbeeld. We krijgen nog regelmatig aanmeldingen van historische schepen. Maar er zijn ook vele nieuw-gebouwde schepen in het Stamboek ingeschreven, mits ze aan alle, daarvoor opgestelde Criteria voldoen. Allemaal ontwikkelingen die recht doen aan de doelstellingen, die bij de oprichting van het Stamboek zijn geformuleerd. Nu al meer dan 60 jaar in de praktijk gebracht!

Bekijk ons netwerk

Ons netwerk