Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

De SSRP is een Behoudsorganisatie van Ronde en Platbodemjachten met een, nu al weer, 60 jaren lange historie sinds 1955. Jaren waarin heel veel is veranderd. In het Stamboek van de SSRP dateert het oudste schip wat is vastgelegd van 1820 (volgens overlevering zijn er oudere, maar daar is voorlopig geen bewijs voor) en het jongste van 2015.
Daarin is de SSRP uniek. Oud en nieuw in één Stamboek, strak gecategoriseerd. Maar ze hebben allemaal één ding gemeen: bij aanmelding is vastgesteld dat ze voor wat betreft vorm en uitrusting aan de toelatingseisen voldeden, die zijn vastgelegd in Criteria. Het zijn er inmiddels ruim 2500.
Naast het vastleggen van alle historie van de schepen in de breedste zin van het woord en het toetsen van  de schepen aan de Criteria is, ook de medewerking aan organisaties van reünies, wedstrijden en admiraalzeilen een hele belangrijke. Veel (oud)eigenaren van Stamboekschepen kunnen zich hele grote feesten uit het verleden herinneren. De laatste hebben we in 2015 samen met De Zevenwolden in Lemmer georganiseerd. Daar nam onze Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Beatrix de vlootschouw af.

Vind een Schip

Laatste nieuws

Laatste nieuws

Pier Piersma Ere-Donateur...

22 okt 2016

Pier Piersma en Martijn Perdijk hebben zaterdagmiddag 22 oktober een feestelijke borrel georganiseerd in de loodsen en werkplaats van de...

Lees meer

Het ideaal van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten is ook 60 jaar na de oprichting: Het bewaren van de scheepstypen in de meest zuivere vorm en het in stand houden en verspreiden van de kennis omtrent historie, bouw en vormgeving. Dat laatste doen we in een zo breed mogelijke context. De geschiedenis van de schepen zelf, maar ook die van de bouwers, de toeleveranciers, de omgevingen waarin en de doelen waarvoor de schepen zijn gebouwd, maar ook de eigenaren. Vele, nog bestaande historische schepen zijn gerestaureerd en daardoor voor het nageslacht behouden gebleven. Daarnaast zijn er vele nieuwe schepen getekend en gebouwd met de 'oude' als voorbeeld. We krijgen nog regelmatig aanmeldingen van historische schepen. Maar er zijn ook vele nieuw-gebouwde schepen in het Stamboek ingeschreven, mits ze aan alle, daarvoor opgestelde Criteria voldoen. Allemaal ontwikkelingen die recht doen aan de doelstellingen, die bij de oprichting van het Stamboek zijn geformuleerd. Nu al meer dan 60 jaar in de praktijk gebracht!

Stamboekschepen: 'Actief' (Categorie A tm D en M) ingeschreven in ons Stamboek

  • Een Stamboekschip is een schip wat ‘actief’ in het Stamboek staat ingeschreven. Het voldoet aan de geldende Criteria en de Eigenaar betaalt de jaarlijkse bijdrage voor Inschrijving of is daarvan vrijgesteld (Musea). De geschiedenis van dit schip is ieder geval bekend.
  • Alle overige schepen worden in het bestand gekenmerkt als 'Inactief'. Dit is bijvoorbeeld de Categorie X. We hebben geen contact met de eigenaren en zij betalen de jaarlijkse bijdrage voor Inschrijving ook niet. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.

Het hele verhaal over Inschrijven en her-inschrijven 'Activeren' staat uitgeschreven met voorbeelden in ons hoofdstuk Inschrijven.
 


 

Uitgelichte publicatie

De Zeeschouw

De Zeeschouw

Scheepshistorie nr. 21: Het derde en laatste deel van drie achtereenvolgende verhalen over de schouw

Nieuw ingeschreven schepen

Alle in 2016 (her)ingeschreven schepen

Alle in 2016 (her)ingeschreven schepen

Bekijk alle Varende Monumenten

Stamboek schepen in het Nationaal Register Varende Monumenten

Het Stamboek kent een groot aantal schepen met een belangrijke historische waarde die ingeschreven staan in het Nationaal Register varende Monumenten.

Bekijk alle jarigen in 2016

Stamboek schepen die in 2016 100 jaar worden

Het oudste schip in het Stamboek is gebouwd in 1820. Daarna zijn er nog vele gevolgd. Gelukkig is een behoorlijk aantal schepen uit de 19-e en het begin van de 20-ste eeuw behouden gebleven.

Bekijk de al meer dan 100 jaar oude Stamboekschepen

Stamboek schepen die in 2016 meer dan 100 jaar oud zijn

Bekijk ons netwerk

Ons netwerk