Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

Riskante tochten?

Riskante tochten?

De mannen kruien de turven naar de sloot, 'de wijk', waar het schip ligt. Ze rijden voorzichtig over de smalle loopplank en storten de...

Niet zonder risico ...
Het Stamboek in de Spiegel der Zeilvaart

Het Stamboek in de Spiegel...

Elke maand mag het Stamboek een eigen pagina in de Spiegel der Zeilvaart vullen. Daar maken we natuurlijk dankbaar gebruik van. 

Alweer jarenlang ...
Dirk Huizinga: "Maritieme Terugblikken"

Dirk Huizinga: "Maritieme...

Verhaaltjes bij een beeld met intrigerende maritieme zaken in het heden en in het verleden. Nu ook in boekvorm en PDF.

Een paar uur leesplezier ...
Wees trots op uw Rond of Platbodemjacht!

Wees trots op uw Rond of...

Het bestuur en de vrijwilligers van de SSRP wensen u een voortvarend 2020! Misschien ontmoeten we elkaar in het nieuwe jaar in...

Langweer 11-12 juli 2020
SAIL Amsterdam 2020

SAIL Amsterdam 2020

SAIL2020 Amsterdam wordt gehouden van donderdag 13 augustus tot en met zondag 16 augustus 2020. De Inschrijving eindigt op 31 januari...

Uw Aanmelding ...

Zoek een schip

Staat uw schip ook geregistreerd in het Stamboek Ronde en Platbodemjachten? De waarde rond de emotionele historie van uw schip incl. de eigenaren en de zuiverheid van uw schip qua bouw met de achtergrond van de werf, ontwerper en het toebedeelde plaquettenummer is de moeite waard om te registreren!
Op 8 oktober 1955 is na een reünie van Friese ronde jachten op het Pikmeer bij Grouw door samenwerking tussen het Fries Scheepvaart Museum, KZV Sneek, Vrienden Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, KZV Oostergoo te Grouw, KNZ &RV Muiden en KR &ZV "De Maas" te Rotterdam de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten opgericht.
Het Stamboek, dat door de eerste initiatiefnemers werd samengesteld, is nog steeds actueel. Die reünie met bijbehorende zeilwedstrijd werd door duizenden toeschouwers bezocht en genereerde veel landelijke publiciteit. Het besef dat deze scheepstypen van cultuurhistorische betekenis zijn, werd omgezet in de oprichting van de SSRP.
De doelstelling is notarieel vastgelegd en bestaat tot op heden uit het samenstellen van een Stamboek van Ronde en Platbodemjachten. De historie en bouwgegevens, foto’s, voormalig eigenaren en alles wat bekend is van de schepen wordt toegevoegd en gearchiveerd.

De SSRP is een Behoudsorganisatie van Ronde en Platbodemjachten met een historie sinds 1955. De SSRP is ook een Culturele ANBI goedgekeurde organisatie.


Bekijk de in 2019 (her-)ingeschreven of geregistreerde schepen

Alle in het SSRP Stamboek in 2019 (her)ingeschreven en geregistreerde schepen

Nieuwe aanmeldingen voor (her-)inschrijving in het Stamboek worden door de Criterium Commissie zorgvuldig beoordeeld. Als het advies van positief is, wordt het schip weer "geactiveerd" of nieuw ingeschreven. De eigenaar ontvangt een Certificaat van Inschrijving en het schip wordt in de schepenlijst opgenomen.

Stamboekschepen zijn 'Actief' (Categorie A tm D, R en M) ingeschreven in ons Stamboek

  • Een Stamboekschip is een schip wat ‘Actief’ in het Stamboek staat ingeschreven. Het voldoet aan de geldende Criteria en de Eigenaar betaalt de jaarlijkse bijdrage voor Inschrijving of is daarvan vrijgesteld (Musea). De geschiedenis van dit schip is voor een groot deel bekend.
  • Ronde en Platbodemjachten, die ooit of nog nooit zijn ingeschreven, langdurig worden gerestaureerd, worden "vernieuwbouwd" of geheel nieuw worden gebouwd kunnen worden geregistreerd in Categorie R. De periode tussen de aanvang van de werkzaamheden en afronding kan soms jaren duren. Van een echte Inschrijving is hier nog geen sprake.
  • Alle overige schepen worden in het bestand gekenmerkt als 'Inactief'. Dit is bijvoorbeeld de Categorie X, de groep eerder ingeschreven schepen. We hebben geen of nauwelijks contact met de eigenaren en zij betalen de jaarlijkse bijdrage voor Inschrijving ook niet. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, ook geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven. Daarnaast bestaat er nog een groep Ronde en Platbodemjachten, die binnen de 9000-serie vallen. Ze zijn ooit wel in het archief van het Stamboek vastgelegd. Ze hebben nooit een plaquette gehad.

Het hele verhaal over Inschrijven en her-inschrijven ('Activeren') staat uitgeschreven met voorbeelden in ons hoofdstuk Inschrijven.


Bekijk het Varend Erfgoed in het Stamboek

Stamboek schepen in het Register Varend Erfgoed Nederland

Het Stamboek kent een groot aantal schepen met een belangrijke historische waarde die ingeschreven staan in het Register Varend Erfgoed Nederland. Schepen gebouwd in of vòòr 1950 als Varend Monument en de andere schepen van 50 jaar en ouder als Varend Erfgoed.

Het bewaren van de scheepstypen in de meest zuivere vorm en het in stand houden en verspreiden van de kennis omtrent historie, bouw en vormgeving

Dit is het ideaal van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, ook ruim 60 jaar na de oprichting. Dat verspreiden doen we in een zo breed mogelijke context. De geschiedenis van de schepen zelf, maar ook die van de bouwers, de toeleveranciers, de omgevingen waarin en de doelen waarvoor de schepen zijn gebouwd, maar ook de eigenaren. Vele, nog bestaande historische schepen zijn gerestaureerd en daardoor voor het nageslacht behouden gebleven. Daarnaast zijn er vele nieuwe schepen getekend en gebouwd met de 'oude' als voorbeeld. We krijgen nog regelmatig aanmeldingen van historische schepen. Maar er zijn ook vele nieuw-gebouwde schepen in het Stamboek ingeschreven, mits ze aan alle, daarvoor opgestelde Criteria voldoen. Allemaal ontwikkelingen die recht doen aan de doelstellingen, die bij de oprichting van het Stamboek zijn geformuleerd. Nu al meer dan 60 jaar in de praktijk gebracht!

Bekijk ons netwerk

Belangrijke partners in ons netwerk