Lemmer: Watersport vereniging "De Zevenwolden"

De Watersportvereniging, officieel Watersportvereniging “De Zevenwolden” Lemmer, is ontstaan uit een samengaan van Zeilvereniging “De Zevenwolden”opgericht 1 augustus 1865 en Watersportvereniging Lemmer (in de volksmond de WSL) opgericht in 1933. Waar de eerstgenoemde Watersportvereniging stond voor de organisatie van de wedstrijden ‘op zee’ (Zuiderzee, later IJsselmeer) met onder meer vissersvaartuigen, skûtsjes en beurtschepen, stond de WSL voor de organisatie van onderlinge wedstrijden met kajuitzeiljachten en open boten. In 1967 besloten de ledenvergaderingen van beide verenigingen tot samengaan onder bovengenoemde naam. Destijds werden de wedstrijden ‘op zee’ gestart vanaf de Westhavendam (boven op het bestaande hokje) en dankzij de welwillende hulp van enkele vissers werden boeien uitgelegd. De wedstrijden ‘binnen’ (op de Groote Brekken) werden gestart vanaf de wal in het Stroomkanaal.

'Onderscheid moet er zijn'

Eerde Beulakker schrijft in zijn boek "Onderscheid moet er zijn" over "De Zevenwolden" het volgende:
De eerste voorzitter van deze vereniging was schoolopziener jonkheer mr. EH. van Beyma thoe Kingma. Lemmer is altijd een relatief arm Zuiderzeedorp geweest, bevolkt door vissers, ambachtslieden en neringdoenden met hun gezinnen. Het dagelijks brood werd verdiend met visvangst en visverwerking, scheepsbouw, palingroken, nettenfabricage, timmer- en schilderwerk en een winkelstand.

In het bestuur van De Zevenwolden namen vooral ondernemers 
uit Lemmer plaats: mannen die tot de notabelen behoorden, een boot hadden en graag wedstrijd zeilden. Opmerkelijk was dat het gemeentebestuur het initiatief nam Lemmer 'meer op de kaart te zetten' door zeilwedstrijden toe te voegen aan de jaarlijkse volksvermaken. Pas nadat was gebleken dat vooral het zeilfestijn voldoende publiek had getrokken, de sfeer het dorp goed had gedaan, en burgemeester en wethouders hadden geconcludeerd dat 'de Zeilvereniging zich zelve kon redden', nam particulier initiatief de organisatie en de verantwoordelijkheid over. De oprichters zullen zich de eerste jaren overigens meermalen achter de oren hebben gekrabd. Na een voorspoedig begin ontstond er intern geharrewar en liep het verenigingsenthousiasme terug. Toch overleefde De Zevenwolden, in tegenstelling tot de jonge zeilverenigingen van Harlingen, Hindeloopen en Stavoren. 

Ook De Zevenwolden was op allure gesteld en ook in Lemmer balloteerde het bestuur nauwgezet: leden konden een aspirant-lid voordragen. De allure was zichtbaar door het instellen van insignes die niet alleen het lidmaatschap kenbaar maakten, maar ook binnen de club de rangen verduidelijkten. Deze onderscheidingstekenen waren in het reglement opgetekend. Zo droegen leden bij speciale gelegenheden een lint in de kleuren van het wapen van De Zevenwolden, waaraan een zilveren zeilend jacht hing. De keurmeesters, onontbeerlijk bij wedstrijden, droegen een oranje lint rond hun hoed. Bestuursleden waren te herkennen aan het vergulde jacht met lint op de borst. Het lijkt wel alsof de Lemster mannen destijds niet wilden onderdoen voor hun collega's van 'Oostergoo' en 'Sneek' en dus enkel de traditionele blauwe blazer met koperen knopen te gering achtten .. Zo begaven de bestuursleden, voorzien van hun onderscheidingstekenen, en hun dames en genodigden, zich jaarlijks aan board van de gehuurde stoomboot om op de eerste rang de zeilwedstrijden gade te slaan. Toeschouwers die het betalen konden en wilden, kregen toegang tot de de tweede rang: de havendam. Het gewone volk zal toen weinig van de jaarlijkse wedstrijden hebben kunnen zien. Er werd veraf, op open zee gestreden." 

I www.zevenwolden.nl

Samenwerking "De Zevenwolden" en SSRPDiverse zomerreünies van de SSRP zijn in samenwerking met "De Zevenwolden" georganiseerd. Het 100-jarig bestaan van de Watersportvereniging werd in 1965, ook samen met de SSRP groots gevierd.

SSRP 60 jaar Behoud(t) het Goede en Zevenwolden 150 jier Foar de Wyn op vrijdag 19 juni tot en met zondag 21 juni 2015

In 1955 hebben een aantal toonaangevende organisaties besloten dat er een samenwerkingsverband moest komen om ervoor te zorgen dat de traditionele scheepstypen uit de wereld van de ronde en platbodemjachten behouden moesten worden. En zo werd de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP) opgericht en die is na zestig jaar nog springlevend! Het Lustrum Evenement SSRP (60 jaar) wordt in samenwerking met Watersportvereniging "De Zevenwolden" (150 jaar) in Lemmer onder de titel "SSRP 60 jaar Behoud(t) het Goede en Zevenwolden 150 jier Foar de Wyn" gevierd.

Terug naar vorige pagina