Spiegel der Zeilvaart

De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten onderhoudt nauwe contacten met de Spiegel der Zeilvaart. In elk nummer heeft het Stamboek de beschikking over een eigen pagina. Donateurs van de Stichting kunnen deelnemen aan het collectieve abonnement op de Spiegel der Zeilvaart. Daarnaast worden er natuurlijk heel veel redactionele artikelen geplaatst over allerlei onderwerpen die een belangrijke relatie hebben met de Stichting en haar doelstellingen.

Zie ook: Wim de Bruijn Ere-Donateur SSRP


 

Geen abonnee op de Spiegel der Zeilvaart?

Geef je nu op via 088 22 65 230 of www.spiegelderzeilvaart.nl/abonneren

www.spiegelderzeilvaart.nl

I Spiegel der Zeilvaart op Facebook

Voordelen voor eigenaren van 'actief' ingeschreven schepen in het Stamboek

Collectief abonnement Spiegel der Zeilvaart via SSRP (€ 39,-). Wanneer u al een abonnement op de Spiegel der Zeilvaart heeft, kunnen we dat laten omzetten naar het collectieve abonnement. Neem daarvoor even contact op met het secretariaat.


 

Index Spiegel der Zeilvaart nummers juli 1977 nr 1 t/m oktober 2017 nr 8

De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten onderhoudt nauwe contacten met de Spiegel der Zeilvaart. Veel artikelen in de Spiegel hebben betrekking op Ronde en Platbodemjachten. Diverse schepen, die in het Stamboek staan ingeschreven, worden in deze artikelen uitgebreid beschreven.

Het Stamboek stelt al jaren een eigen index samen van alle artikelen die sinds 1977 in de Spiegel zijn verschenen. De index, bijgewerkt t/m nummer oktober 2017 nr 8, is beschikbaar in PDF-formaat. Met behulp van de functietoetsen <CTRL>-F kan men eenvoudig zoeken in de informatie in de index.

pdf Index juli 1977 nr 1 t/m oktober 2017 nr 8

 

Maak uw verzameling Spiegels Compleet

In 1977 verscheen het eerste nummer van Spiegel der Zeilvaart. Nu, ruim 350 nummers verder, is er een ware bibliotheek opgebouwd van bijna 7000 interessante artikelen over wisselende onderwerpen betreffende de zeilvaart en scheeps-/jachtbouw. De onderwerpen van al die artikelen zijn makkelijk terug te vinden dankzij de index die maandelijks door Jan Eissens van de SSRP wordt bijgehouden en gepubliceerd. Zoekt u bijvoorbeeld iets over de Vollenhovense bol 'Goetzee', dan vindt u in de index direct terug dat daarover in SdZ 2011, nummer 4 geschreven is op pagina 7 en verder. De index staat op deze pagina hierboven. Verder staat alle informatie op www.spiegelderzeilvaart.nl.
Als er over een bepaald onderwerp nieuwe informatie beschikbaar is gekomen, wordt regelmatig verwezen naar oudere nummers. Het is dan leerzaam om voor de volledigheid te beschikken over de betreffende exemplaren! En dat kan, want oude nummers zijn nog altijd na te bestellen. Verder zijn er veel Spiegellezers die hun Spiegels inbinden in onze verzamelbanden. Dan is het vervelend als je nummers mist, misschien ook omdat uw abonnement later is ingegaan.
Een tijdje geleden heeft Wim de Bruijn, oprichter van Spiegel der Zeilvaart, zijn uitgebreide voorraad oude nummers opgeschoond met een speciale actie. Dat wil niet zeggen dat het Spiegel archief nu verdwenen is: nee, alle nummers zijn nog steeds beschikbaar! Ze zijn verplaatst naar een locatie waar ze altijd toegankelijk zijn en vanwaar ze makkelijk verstuurd kunnen worden. 

Maak uw archief compleet!

Wilt u een nummer nabestellen, dan kost dat € 2,50 voor de zoekopdracht en het verpakken per nummer (excl. verzendkosten - voordeliger bij meer nummers). Mis geen nummer meer in uw verzamelband of bibliotheek, maar maak uw archief compleet! Aanvragen voor alle nummers vanaf 1977 kunnen nog gehonoreerd worden.
Stuur een mail met uw verzoek naar: redactie@spiegelderzeilvaart.nl of bel: 085 0030697


 

50 jarig Lustrum Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

In het kader van het 50 jarig Lustrum is er een aparte bijlage bij de Spiegel der Zeilvaart van Augustus 2005 verschenen.

In de bijlage hebben we een aantal “scheepsverhalen” opgenomen, handelend over een aantal in het Stamboek geregistreerde schepen en hun eigenaren.

pdf SSRP - 50 jaar, bijlage bij de Spiegel der Zeilvaart van juli/augustus 2005

 

Overzicht van artikelen van en met betrekking tot het Stamboek in de Spiegel der Zeilvaart

Sinds 1977 zijn er in de Spiegel der Zeilvaart al ruim 7000 artikelen gepubliceerd op het gebied van de Klassieke Zeilvaart en de hele Wereld daarom heen. Veel kennis, die anders verloren dreigt te gaan is, wordt in deze artikelen verwoordt in tekst en beeld. Een groot aantal artikelen hebben als onderwerp onze Ronde en Platbodemschepen en hun geschiedenis. Het is niet voor niets dat we als SSRP daarom maandelijks een Index bijwerken en presenteren met alle gepubliceerde artikelen en de onderwerpen. Omdat een aantal artikelen rechtstreeks gerelateerd zijn aan de informatie, die we uit het Stamboekarchief presenteren, plaatsen wij deze op de betreffende pagina en daarnaast overzichtelijk geordend in aparte overzichten per jaar vanaf 2011. Alle artikelen daarvoor staan in een gecombineerd overzicht van 1977-2010.

Sinds 2011 heeft het Stamboek een eigen pagina in de Spiegel der Zeilvaart. Deze bijdrages staan vanaf dat moment in de jaarlijkse overzichten vermeld.