Privacy

Privacystatement Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP)

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de SSRP verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die via deze website en de formulieren worden verzameld. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens.

Verzamelen Persoonsgegevens

Voor een goede administratie en registratie van de eigenaar van een 'actief' ingeschreven schip in het Stamboek, dient een aantal persoonsgegevens te worden verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden door de SSRP verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens.

De SSRP bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is. De gegevens blijven in het systeem aanwezig tot het moment dat het schip 'inactief' wordt in het Stamboek. Vanaf dat moment blijven alleen – naast de naam van het schip – de voorletters, achternaam en woonplaats van de eigenaar voor de historische overzichten beschikbaar. Omdat de (oude) eigenaar van het schip op dat moment geen relatie meer heeft met de SSRP, is de toegang tot "Mijn SSRP" ook niet meer noodzakelijk en wordt daarom verwijderd.

Doeleinden gegevensverwerking

De SSRP verwerkt de gegevens voor een juiste (historische) documentatie van de schepen die zijn ingeschreven in het Stamboek. Daarnaast wordt aan de hand van uw gegevens met u gecommuniceerd over de inschrijving van het schip, over uitnodigingen voor bijeenkomsten en evenementen en worden desgewenst nieuwsbrieven gestuurd. Ook worden de gegevens gebruikt om de jaarlijkse donatie te factureren.

De SSRP registreert voorts gegevens over het gebruik van deze website en gebruikt daarvoor alleen technische en functionele cookies. Het gaat daarbij om:

 • bezoekersaantallen;
 • bezochte pagina's;
 • eigenschappen van de gebruikte webbrowsers.

Met deze gegevens kan de SSRP de website verbeteren en aanpassen aan de wensen van de gebruiker. Op deze website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics.

Toegang tot persoonsgegevens

De SSRP biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor regelmatig te verzenden nieuwsbrieven  met de bedoeling om 'nieuwtjes' uit het Stamboek te presenteren. Hiermee geeft u de SSRP toestemming om de daarbij door u verstrekte gegevens op te slaan. De SSRP biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden voor de nieuwsbrieven. Persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld e-mailadressen, die op de algemene contactformulieren worden vermeld, worden door de administratie van de SSRP niet in bestanden vastgelegd.

Eigenaren met een 'actief' ingeschreven schip in het Stamboek hebben middels 'Mijn SSRP' toegang tot door hen verstrekte persoonsgegevens. Deze zijn door de eigenaar te allen tijde in te zien en te corrigeren. U kunt ook een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@ssrp.nl.

Het verstrekken van gegevens aan derden

De SSRP verstrekt géén gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de eigenaar/donateur of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden aan wie gegevens worden verstrekt, is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Als een SSRP-donateur of eigenaar van een schip dat is ingeschreven, via de SSRP wenst deel te nemen aan het collectieve abonnement op de Spiegel der Zeilvaart, verstrekt de SSRP alleen de noodzakelijke contactgegevens aan de abonnementen-administratie van de Spiegel der Zeilvaart. De administratie van de Spiegel der Zeilvaart legt vervolgens het contact met de abonnee.

Beveiliging

De SSRP heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • De SSRP maakt gebruik van de diensten van iWink, gevestigd te Groningen. Met IWink is een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • De SSRP maakt gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • De SSRP maakt gebruik van TLS (voorheen SSL). Wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • De SSRP maakt regelmatig (beveiligde) back-ups van de verzamelde gegevens.  

Indien u vragen of klachten heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de SSRP via administratie@ssrp.nl. Mochten we er samen niet uitkomen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Terug naar vorige pagina