Privacy

Privacystatement Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP)

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de SSRP verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die via deze website en de formulieren worden verzameld. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens.

Toegang tot persoonsgegevens

De SSRP biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor een regelmatig te verzenden nieuwsbrief of vlugschrift, met de bedoeling om 'nieuwtjes' uit het Stamboek te presenteren. Hiermee geeft u de SSRP toestemming om de door u verstrekte gegevens op te slaan. De SSRP biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden voor nieuwsbrieven. Persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld e-mailadressen, die op de algemene contactformulieren worden vermeld, worden door de administratie van de SSRP niet in bestanden vastgelegd.

Eigenaren met een 'actief' ingeschreven schip in het Stamboek hebben middels 'Mijn SSRP' toegang tot hun persoonsgebonden informatie. De SSRP biedt de eigenaar de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren of te laten verwijderen.

Verzamelen Persoonsgegevens

Voor de registratie van de eigenaar van een 'actief' ingeschreven schip in het Stamboek, zijn voor een goede administratie een aantal persoonsgegevens noodzakelijk. Deze zijn door de eigenaar te allen tijde in te zien en te controleren. Op verzoek worden de gegevens verwijderd.
De SSRP bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. De gegevens blijven in het systeem aanwezig tot het moment dat het schip 'inactief' wordt in het Stamboek. Vanaf dat moment blijven alleen Naam en Woonplaats voor de historische overzichten beschikbaar. Omdat de (oude) eigenaar van het schip op dat moment geen relatie meer heeft met de SSRP, is de toegang tot "Mijn SSRP" ook niet meer noodzakelijk en wordt daarom verwijderd.

De SSRP verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens.

De SSRP verstrekt normaal gesproken géén gegevens aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de eigenaar/donateur of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze derden is een verwerkersovereenkomst gesloten.
Als een SSRP-donateur of eigenaar van een schip dat is ingeschreven, via de SSRP wenst deel te nemen aan het collectieve abonnement op de Spiegel der Zeilvaart, verstrekt de SSRP alleen de noodzakelijke contactgegevens aan de abonnementen-administratie van de Spiegel der Zeilvaart. De administratie van de Spiegel der Zeilvaart legt vervolgens het contact met de abonnee.

Doeleinden gegevensverwerking

De SSRP verwekt de gegevens voor een juiste (historische) documentatie van de schepen die zijn ingeschreven in het Stamboek. Daarnaast wordt aan de hand van uw gegevens met u gecommuniceerd over de inschrijving van het schip, over uitnodigingen voor bijeenkomsten en evenementen en worden desgewenst elektronische nieuwsbrieven gestuurd. Ook worden de gegevens gebruikt om de jaarlijkse donatie te factureren.
De SSRP registreert voorts gegevens over het gebruik van deze website en gebruikt daarvoor alleen technische en functionele cookies. Het gaat daarbij om:

 • bezoekersaantallen;
 • bezochte pagina's;
 • eigenschappen van de gebruikte apparaten (wel/niet mobiel) en de gebruikte webbrowsers.

Op deze website worden de technische en functionele cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics. Met deze gegevens kan de SSRP de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. 

Recht "om vergeten te worden"

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat kunt u zelf doen via "Mijn SSRP". U kunt ook een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@ssrp.nl. De Administratie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De SSRP neemt de bescherming van de vastgelegde gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als iemand de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Administratie, via administratie@ssrp.nl.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • De Stichting maakt gebruik van de diensten van iWink een Full Service Internetbureau in Groningen. Zij hebben veiligheid en privacy hoog in het vaandel staan. Met IWink is een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te laten maken. Deze worden gecontroleerd op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.

Indien u vragen of klachten heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze Administratie, via administratie@ssrp.nl. Mochten we er samen niet uitkomen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Terug naar vorige pagina