Privacy

Privacystatement Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP)

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) is de SSRP verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die via deze website en de formulieren worden verzameld. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens. De AVG is op 14 april 2016 aangenomen en goedgekeurd door de EU. De wet is dus al van kracht, maar er geldt een implementatieperiode van 2 jaar. De AVG wordt van toepassing op 25 mei 2018. Het doel van de wet is het regelen van de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen en het vereenvoudigen van informatiestromen in de EU.

Toegang tot persoonsgegevens

De SSRP biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor een regelmatig te verzenden Nieuwsbrief of Vlugschrift, met de bedoeling om 'Nieuwtjes' uit het Stamboek te presenteren. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. De SSRP biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden. Persoonsgegevens zoals e-mailadressen, die op de algemene contactformulieren worden vermeld, worden door de administratie van de SSRP niet in bestanden vastgelegd.

Eigenaren met een 'actief' ingeschreven schip in het Stamboek hebben middels 'Mijn SSRP' toegang tot hun persoonsgebonden informatie. De SSRP biedt de eigenaar de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren of te laten verwijderen.

Verzamelen Persoonsgegevens

Voor de registratie van de eigenaar van een 'actief' ingeschreven schip in het Stamboek, zijn voor een goede administratie een aantal persoonsgegevens noodzakelijk. Deze zijn door de eigenaar ten alle tijde in te zien en te controleren. Deze gegevens blijven in het systeem aanwezig tot het moment dat het schip 'inactief' wordt in het Stamboek. Vanaf dat moment blijven alleen Naam en Woonplaats voor de historische overzichten beschikbaar. Omdat de (oude) eigenaar op dat moment geen relatie meer heeft met de SSRP, is de toegang tot "Mijn SSRP" ook niet meer noodzakelijk en wordt daarom verwijderd.

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens.

De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten verstrekt normaal géén gegevens aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de eigenaar/donateur of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als een SSRP-donateur(eigenaar) via de SSRP wenst deel te nemen aan het collectieve abonnement op de Spiegel der Zeilvaart, verstrekt de SSRP alleen de noodzakelijke contactgegevens aan hun abonnementen-administratie. Zij regelen zelf de rest met de abonnee.

Doeleinden gegevensverwerking

De SSRP registreert gegevens over het gebruik van deze website en gebruikt daarvoor alleen technische en functionele cookies. Het gaat daarbij om:

 • bezoekersaantallen;
 • bezochte pagina's;
 • eigenschappen van de gebruikte webbrowsers.

Met deze gegevens kan de SSRP de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics.

Recht "om vergeten te worden"

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat kunt u doen via "Mijn SSRP". U kunt ook een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@ssrp.nl. De Administratie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten neemt de bescherming van de vastgelegde gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als iemand de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Administratie, via administratie@ssrp.nl.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • De Stichting maakt gebruik van de diensten van iWink een Full Service Internetbureau in Groningen. Zij hebben veiligheid en privacy hoog in het vaandel staan.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te laten maken. Deze worden gecontroleerd op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.

Terug naar vorige pagina