Privacy

Privacystatement Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP)

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de SSRP verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die via deze website worden verzameld. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens.

Toegang tot persoonsgegevens

De SSRP biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor een regelmatig te verzenden Nieuwsbrief of Vlugschrift, met de bedoeling om 'Nieuwtjes' uit het Stamboek te presenteren. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. De SSRP biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.

Eigenaren met een 'actief' ingeschreven schip in het Stamboek hebben middels 'Mijn SSRP' toegang tot hun persoonsgebonden informatie. De SSRP biedt de eigenaar de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren of te laten verwijderen.

Verzamelen Persoonsgegevens

Voor de registratie van de eigenaar van een 'actief' ingeschreven schip in het Stamboek, zijn voor een goede administratie een aantal persoonsgegevens noodzakelijk. Deze zijn door de eigenaar ten alle tijde in te zien en te controleren. Deze gegevens blijven in het systeem aanwezig tot het moment dat het schip 'inactief' wordt in het Stamboek. Vanaf dat moment blijven alleen Naam en Woonplaats voor de historische overzichten beschikbaar. Omdat de (oude) eigenaar op dat moment geen relatie meer heeft met de SSRP, is de toegang tot "Mijn SSRP" ook niet meer noodzakelijk en wordt daarom verwijderd.

Doeleinden gegevensverwerking

De SSRP registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan de SSRP de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics.

Overheid helpt websites te voldoen aan privacyverplichtingen

"Er is nog een wereld te winnen is bij het opstellen van privacyvoorwaarden die in lijn zijn met de vigerende wet- en regelgeving en die begrijpelijk geformuleerd zijn voor de eindgebruikers", stelt minister Kamp. En daarom steekt de overheid website-uitbaters een helpende hand toe.

Die helpende hand heeft de vorm va een online applicatie waarmee ondernemers op eenvoudige wijze een privacyverklaring kunnen genereren die aan de wettelijke eisen voldoet. Die applicatie heeft het ministerie ontwikkeld in samenspraak met platform voor de informatiemaatschappij ECP. Na bruikbaarheidstesten in het veld en een controle door de Autoriteit Persoonsgegevens is de applicatie nu online gezet op de website Veilig internetten

pdf Het door deze applicatie gegenereerde Privacy Statement voor de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP).

Terug naar vorige pagina