Varen met beperkingen

Er wordt regelmatig gepubliceerd over de beperkingen die leeftijd met zich mee brengen aan boord en hoe daar mee om te gaan. Goede artikelen met hele zinnige tips en handige hulpmiddelen. We hebben het gevoel dat er bij veel mensen de gedachte leeft dat het Stamboek tal van dit soort hulpmiddelen verbiedt. Je zou dus niet langer in het Stamboek ingeschreven kunnen staan, als je je daar aan over geeft. In principe is dat waar, maar in de loop van de jaren hebben we een beleid ontwikkeld dat daar heel genuanceerd op reageert. Onze criteria daarover zijn duidelijk. In een aantal gevallen geven we graag een dispensatie aan iemand die zoiets nodig heeft om van de door ons gestelde regeltjes omtrent de inrichting van een schip af te wijken.

Ruimte binnen de Criteria van het Stamboek

Er is dus wel degelijk ruimte binnen de Criteria van het Stamboek om persoonlijke aanpassingen te realiseren, mits deze om eveneens persoonlijke redenen of omstandigheden nodig zijn. Heeft u over dit onderwerp vragen op opmerkingen? Neem even contact op met de Administratie van de SSRP.

Voorbeeld

Kennelijk leeft bij veel mensen de gedachte leeft dat het Stamboek tal van hulpmiddelen verbiedt. Je zou dus niet langer met je schip in het Stamboek ingeschreven kunnen staan als je je daar aan over geeft.
In principe is dat waar, maar in de loop van de jaren hebben we een beleid ontwikkeld wat daar heel genuanceerd op reageert. Onze criteria daarvoor zijn duidelijk. In een aantal gevallen geven we graag een dispensatie aan iemand die dat nodig heeft om van de door ons gestelde regeltjes omtrent de inrichting van een schip af te wijken. Als voorbeeld kunnen we het geval noemen van de 78-jarige mijnheer, die altijd met zijn zeeschouw heeft gevaren. Door zijn leeftijd moest hij daarvan afzien, omdat hij steeds naar voren moest om de zeilen te hijsen.
Lees de ervaring die Peter Tolsma in 2012 daarover heeft beschreven.

Voor al uw vragen en opmerkingen over de Criteria kunt u contact opnemen met de Administratie van de SSRP

adres Regattaweg 100
9731 NA Groningen
e-mail administratie@ssrp.nl
tel. +31 (0)50 4094094

Marianne van der Linden (Scheepswijs) in de Spiegel der Zeilvaart: Grijze Haren? Blijven Varen!

 

Marianne van der Linden publiceert regelmatig artikelen naast haar voordrachten en live-instructie dagen. In 2012 heeft ze in de Spiegel der Zeilvaart een drietal artikelen onder de veelzeggende titel Grijze Haren? Blijven Varen! gepubliceerd, die het varen met beperkingen als onderwerp hebben. Heel lezenswaardig!

U kunt deze artikelen opvragen/vinden op haar eigen website.

Terug naar vorige pagina