Beperkingen aan boord

1 mei 2012

In de afgelopen twee nummers van de Spiegel der Zeilvaart staan artikelen geschreven door Marianne van der Linden over de beperkingen die leeftijd met zich mee brengen aan boord en hoe daar mee om te gaan. Goede artikelen met hele zinnige tips en handige hulpmiddelen. Ik kom op dit onderwerp terug, omdat er kennelijk bij veel mensen de gedachte leeft dat het Stamboek tal van dit soort hulpmiddelen verbiedt. Je zou dus niet langer in het Stamboek ingeschreven kunnen staan als je je daar aan over geeft.
In principe is dat waar, maar in de loop van de jaren hebben we een beleid ontwikkeld wat daar heel genuanceerd op reageert. Onze criteria daarvoor zijn duidelijk. In een aantal gevallen geven we graag een dispensatie aan iemand die zulks nodig heeft om van de door ons gestelde regeltjes omtrent de inrichting van een schip af te wijken. Als voorbeeld kan ik noemen het geval van de 78-jarige mijnheer die altijd met zijn zeeschouw heeft gevaren, maar door zijn leeftijd daar van moest afzien, omdat hij steeds naar voren moest om de zeilen te hijsen.

In een gesprek met hem merkten we dat hij heel graag een rolfok wilde hebben en een geleidingsysteem met stoppers op het roefdak, zodat hij vanuit de kuip zijn vallen kon bedienen. Onze criteria staan dat niet toe. Als trouwe donateur vond hij het ongepast zijn schip zo in te richten en dus was het zelfstandig varen voor hem voortaan gedaan. Na enige overwegingen in het bestuur en een goede onderbouwing is het Stamboek aan alle wensen van die eigenaar tegemoet gekomen, onder de voorwaarde dat bij verkoop, deze zaken als niet oorspronkelijk en dus in strijd met de criteria worden gekwalificeerd. Een nieuwe eigenaar zal ze dus moeten verwijderen als hij ingeschreven wil blijven.
Het zelfde heeft gegolden voor een Grundelzeiler die gehandicapt raakte en daardoor dreigde niet meer zelfstandig het water op te kunnen. Ook daar hebben we aanpassingen toegestaan die anders niet kunnen.
Er is dus wel degelijk ruimte binnen de strenge eisen van het Stamboek om persoonlijke aanpassingen te realiseren, mits deze om eveneens persoonlijke redenen of omstandigheden nodig zijn. Mooi dat ik vorig jaar op de Oudegaaster Brekken die nestor met zijn schouw weer alleen zag varen!
Heeft u over dit onderwerp vragen op opmerkingen?
Neem even contact op met ons secretariaat!

Peter Tolsma, Voorzitter Criterium Commissie

Terug naar vorige pagina