Criterium Commissie

Binnen de SSRP is één commissie werkzaam met een belangrijke taak: De Criterium Commissie. Inschrijving van een jacht in het stamboek voor Ronde en Platbodemjachten is mogelijk als het jacht voldoet aan de Criteria voor inschrijving van de Stichting Stamboek Rond en Platbodemjachten (SSRP). Op basis van deze informatie zal de Criteriumcommissie een advies uitbrengen aan het bestuur over de inschrijving van uw jacht in het Stamboek en de indeling in één van de categorieën. Het Bestuur neemt uiteindelijk de beslissing.

Samenstelling

         Gerard Feikema (voorzitter)
         Willem Scholtes
         Pieter Duyvis
         Casimir van der Post
         Hans Voskuil
         Klaas Havenga
         Martijn de Jong
 

Terug naar vorige pagina