De SSRP is een Culturele ANBI goedgekeurde organisatie

Waarom een culturele ANBI? Als gift voor de belastingaftrek!?

De status van de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is voor de SSRP in 2017 overgezet naar een culturele ANBI. Dat behelsde werkzaamheden voor het bestuur SSRP en voor de notaris. Om een culturele status van de belastingdienst te krijgen moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. De doelstelling van uw Behoudsorganisatie (BO) SSRP dateert vanaf 1955 waarin de historie van het oudste schip (1820) en het jongste schip (2017) en alles wat tot nu toe aan Ronde en Platbodemschepen daartussen zit en bekend is, op een professionele wijze digitaal gedocumenteerd is. Onze website heeft begin 2017 van een kleine 200 historische sites de elfde plaats behaald in de Geschiedenisonlineprijs.nl. De site www.ssrp.nl is bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) gearchiveerd en wordt jaarlijks geüpdatet door de KB. 

De geschiedenis van onze Ronde en Platbodemschepen kan van belang zijn bij het vastleggen van de nieuwe regelgeving binnen de wetgeving OC&W. Nederland beschikt over stenen monumenten en mobiele monumenten in vele uitingsvormen. Zo ook ons Varend Erfgoed van de Ronde en Platbodemjachten. Wij zijn als uw BO-SSRP zeker voor minimaal 90% actief binnen uw cultureel gebied !

Periodieke giften aan SSRP zijn volledig aftrekbaar

Welk belang heeft u daar dan nog meer bij?
In de Geefwet van culturele ANBI’s hebben donateurs een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Een belastingplichtige voor de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking brengen voor giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000,00 van de aan culturele instellingen gedane giften. Gedurende tenminste vijf jaar dient een gift aan die culturele ANBI te worden uitgekeerd. 

Periodieke giften aan SSRP zijn volledig aftrekbaar. Voor gewone giften gaat het plafond (10% van het verzamelinkomen) gelijk omhoog met de 25% verhoging. Een periodieke gift wordt in een onderhandse of notariële akte vastgelegd. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen (BV’s, NV’s) en die giften aan de SSRP overmaken mag de aangifte met 50% worden verhoogd. Die verhoging bedraagt maximaal € 2.500,00. Zie www.anbi.nl
Welk doel heeft de SSRP voor ogen met de ontvangen giften? Het volgen en verder uitbouwen van de doelstelling: ‘Het behouden van de traditionele Ronde en Platbodemjachten’. Wij zijn een grote speler met ons digitale archief, vanwege de toegankelijkheid van onze website. Deze site wordt gemiddeld door 161 bezoekers per dag bekeken. Die 161 bezoekers bekijken gemiddeld 4,2 pagina’s van de website. Van het totaal aantal bezoekers is 33,6 % een terugkerende en 66,4% een nieuwe bezoeker! Menig fysieke detailhandel in de plaatselijke winkelstraat zou hier zéér content mee zijn. De website SSRP blijven doorontwikkelen voor de grote doelgroep… Zowel voor Nederlandse als buitenlandse bezoekers. 

Zo zijn er veel mogelijkheden

Stel: u had eigenlijk altijd al een schip willen archiveren, aanschaffen of de historie naar vorige eigenaren willen bekijken, maar het ontbrak u aan handigheid of de tijd. Dan is dit uw kans! Uw droom kunt u met behulp van de SSRP-website toch realiseren. Met uw gift kunnen wij dit bewezen succesvolle digitale project www.ssrp.nl een eveneens succesvolle toekomst garanderen!

De SSRP heeft tenslotte vanaf 1955 de doelstelling: het behouden van de traditionele Ronde en Platbodemjachten. Daar blijven we ons hard voor maken.

Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter SSRP

Brief van de Belastingdienst

Uw instelling staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor ANBI's. Er komen een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Deze voorwaarden hebben ook voor uw instelling gevolgen.

Voor alle duidelijkheid plaatsen we de volledige brief en daarbij de verwijzingen naar alle gevraagde informatie.

De verwijzingen naar de gevraagde informatie

Meer informatie over giften aan Culturele ANBI's

Terug naar vorige pagina