Bestuur

Organisatie van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten heeft een bestuur dat normaal uit 7 leden bestaat. Bestuursleden hebben een zittingstermijn van 3 jaar, eventueel te verlengen met nog eens 3 jaar. De SSRP is een Culturele ANBI goedgekeurde organisatie. Donaties zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

Het huidige bestuur van de SSRP heeft de volgende samenstelling:

Naam
Woonplaats
Van -
Tot
Van
Tot
Functie
Namens


Mevr. C.J.M. Verkaaik - Hogervorst
Reeuwijk
2016 -
heden

 
Voorzitter vanaf 29 oktober 2019
Vicevoorzitter en Communicatie vanaf 2016
namens Koninklijke Watersport Vereniging Sneek en Vereniging Fries Scheepvaart Museum

IJ. Dijkstra
Aarlanderveen
2018 -
heden
 
 
Penningmeester vanaf 15 december 2015

M.P.G.M. Gorgels
Zaltbommel
2016 -
heden
 

Secretaris sinds november 2017
Namens Comité Regionale Friese Reünie


J.A. Eissens
Groningen
2003 -
2010
2013 -
heden
Bestuurslid tot 2010 en vanaf 2013
Webmaster sinds 2003
Stamboekbeheerder vanaf 2010

E. Pluimers
Maasland
2019-
heden
  Bestuurslid vanaf 25 september 2019
Contactpersoon Criterium Commissie

A. Stienstra
Almere
2019-
heden
  Bestuurslid vanaf 29 oktober 2019
PR en Communicatie

Organisatie

In de organisatie van de SSRP wordt het bestuur ondersteund door de administratie, het stamboekbeheer en diverse commissies. De Criterium Commissie heeft daarbij een belangrijke taak in het adviseren van het bestuur over de ontwikkeling van de Criteria en het wel of niet toelaten van schepen in het Stamboek.

Sinds november 2017 kent de SSRP een apart kantoor Administratie, verzorgd door Mevr. F.J.A. Eissens - van Goor.

Centraal Postadres:

Administratie SSRP
Regattaweg 100
9731 NA  Groningen
 


 

(Oud)Bestuursleden SSRP vanaf 1955

Uit de gegevens uit onze Archieven en Jaarverslagen hebben we de volgende lijst van (oud-)bestuursleden samengesteld. Van een aantal oud-bestuursleden hebben we hun zittingstermijn en functie binnen het bestuur niet volledig kunnen traceren. Wanneer u meer over deze bestuurders, bijv. over hun publicaties en schepen, wilt weten, kunt u gebruik maken van onze zoekpagina. Een paar Oud-bestuursleden zijn vanwege hun grote verdiensten benoemd tot Ere-bestuursleden.

Naam
Woonplaats
Van -
Tot
Van
Tot
Functie
Namens

Mr. H.P. Linthorst-Homan
Leeuwarden
1955 -
1989
 
 
Honorair Bestuurslid

S.J. Bouma
Enkhuizen
1955 -
1956
 
 
Bestuurslid
namens Zuiderzeemuseum

F.G. Spits (ook plaq. 22 en plaq. 13)
Paterswolde
1955 -
1961
 
 
Bestuurslid - Archivaris
 

Mr. A. Blussé van Oud – Alblas
Rotterdam
1955 -
1966
 
 
Bestuurslid
namens KR&ZV Maas, Rotterdam

C.J.W. van Waning
Den Haag
1955 -
1966
 
 
Voorzitter
Erebestuurslid

Ir. J. Loeff
Oud-Loosdrecht
1955 -
1967
 
 
Bestuurslid
namens KNZ&RV Muiden

H. Voordewind (voer plaq. 13)
Amsterdam
1955 -
1973
 
 
Bestuurslid
namens KW Sneek

Drs. H. Halbertsma
Amersfoort
1955 -
1981
 
 
Bestuurslid
namens Fries Scheepvaart Museum Sneek

H.G. van Slooten (voer plaq. 12)
Leeuwarden
1955 -
1981
 
 
Bestuurslid
namens KZV Oostergoo
Erebestuurslid

Mr. Dr. T. Huitema (voer plaq. 20)
Wassenaar
1955 -
1981
1977 -
1980
Secretaris-Penningmeester / Voorzitter
Erebestuurslid

K. Boonenburg
Enkhuizen
1956 -
1962
 
 
Bestuurslid
 

B. van Kampen
Amsterdam
1961 -
1961
 
 
Bestuurslid
 

Ir. H.E. Oud
Den Haag
1961 -
1974
 
 
Bestuurslid
 

Drs. U.E.E. Vroom (geen schip in Stamboek)
Enkhuizen
1962 -
1989
 
 
Bestuurslid
namens Zuiderzeemuseum (Directeur)

Ir. J.D. Waller (voer plaq. 74)
Maarssen
1966 -
1977
 
 
Voorzitter
Erebestuurslid

Ir. H.W. Stapel (voer plaq. 372)
Rotterdam
1966 -
1979
 
 
Bestuurslid
namens KR&ZV "De Maas" Rotterdam

J.F. Dudok van Heel 
Naarden
1967 -
1987
 
 
Bestuurslid
namens KNZ&RV Muiden

Dr. K. Gorter
Sneek
1973 -
1989
 
 
Bestuurslid
namens KZ Sneek

A.J.M. Kok (geen schip in Stamboek)
Amsterdam

1974 -
1988

 

Penningmeester vanaf 1980.
Beheerde samen met zijn vrouw het havenkantoor van WV de Nieuwe Meer en de verkoop in de winkel. Heeft naam gemaakt met organisatie WZW Westeinder Zeil Wedstrijden.

J. van de Hulst (geen schip in Stamboek)
Wassenaar
1977 -
1980

 

Secretaris - Penningmeester.
Was oud-Marineman en waarschijnlijk een betaalde kracht.

Jhr. Mr. J.A.E. van der Does (voer plaq. 407)
Den Haag
1980 -
1981
 
 
Bestuurslid
 

H. Th. G. Steenstra
Rotterdam
1980 -
1987
 
 
Bestuurslid
namens KR&ZV "De Maas" Rotterdam

A.J.E. Arnold Bik (ook plaq. 753)
Den Helder
1980 -
1988
 
 
Bestuurslid
 

Ir. R. van Yperen (ook plaq. 518)
Rotterdam
1980 -
1988
 
 
Bestuurslid
 

F. Jorissen
Hendrik Ido Ambacht
1981 -
1987
 
 
Voorzitter
 

W.K. Brouwer
Hoogstraten (België)
1981 -
1987
 
 
Bestuurslid
namens KZV Oostergoo

P.J. Zaaijer
Sneek
1981 -
1989
 
 
Secretaris
namens Fries Scheepvaart Museum

J. Brilleman
Amsterdam
1987 -
1988
 
 
Bestuurslid / Stamboekbeheerder
In 2015 benoemd tot Erebestuurslid

Mevr. M. Speijer – Hoogedeure
Veere
1987 -
1989
 
 
Bestuurslid
 

K. ter Laan
Maarssen
1987 -
1989
 
 
Penningmeester
 

Ir. F.H.A. Beck
Wassenaar
1987 -
1990
 
 
Bestuurslid
namens KNZ&RV Muiden en KR&ZV "De Maas" Rotterdam

Ir. A. van der Werf
Arnhem
1987 -
1991
 
 
Secretaris
namens KZV Oostergoo en KW Sneek

J. Both
Heemstede
1987 -
1991
 
 
2e Secretaris
namens Vereniging van Vrienden SSRP

J. Ch. Estourgie
Amstelveen
1988 -
1992
 
 
Bestuurslid / Penningmeester van 1990-1991
namens Vereniging van Vrienden SSRP

Jhr. H. van Foreest (voer plaq. 1119)
Den Haag
1987 -
1993
 
 
Voorzitter
namens Fries Scheepvaart museum
Erebestuurslid

D.B. Sluijter (ook plaq. 1494)
Tiel
 
1990 -
1997
 
 
 
 
Bestuurslid / Penningmeester vanaf 1991 /
Voorzitter vanaf 1993
namens Zuiderzeemuseum

J.B.J. Geise (ook plaq. 967)
Amsterdam
1990 -
1997
 
 
Bestuurslid
namens KNZ&RV Muiden en KR&ZV "De Maas" te Rotterdam.

Mevr. B. Prins – Asselbergs
Best
1990 -
1997
 
 
Bestuurslid
namens Vereniging van Vrienden SSRP

Ir. O. Bussemaker
’s Gravenhage
1991 -
1997
 
 
Secretaris
namens Vereniging van Vrienden SSRP

Mr. R.S. Wegener Sleeswijk
Gytsjerk (Giekerk)
1991 -
1997
 
 
Bestuurslid
namens Fries Scheepvaart Museum Sneek

S. Bosma
Hollandsche Rading
1993 -
1995
 
 
Bestuurslid
namens Vereniging van Vrienden SSRP

H.T.F.M. Mallant
Leersum
1993 -
1997
 
 
Penningmeester
namens KZV Oostergoo

H. de Graaf
Barneveld
1997 -
2001
 
 
Penningmeester
namens Zuiderzeemuseum

Mevr. H. Witteman – Bakker
Monnickendam
1997 -
2002
 
 
Stamboekbeheerder
namens Vereniging van Vrienden SSRP

Th. Vos
Sneek
1997 -
2003
 
 
Secretaris / Stamboekbeheerder 2004 - 2010
namens KZV Oostergoo en KW Sneek

P. van Drongelen
Ouderkerk aan de IJssel
1997 -
2004
 
 
Bestuurslid
namens Vereniging van Vrienden SSRP

Mevr. M. Levasier
Ankeveen
 
1997 -
2005
 
2012 -
2017
 
Bestuurslid
namens Vereniging van Vrienden SSRP (tot 2005)

R. baron van der Borch tot
Verwolde

’s Gravenhage
1997 -
2006
 
 
 
 
Voorzitter
namens KNZ & RV Muiden en KR&ZV "De Maas" Rotterdam
In 2016 benoemd tot Erebestuurslid

P.M.J. Tolsma
Groningen
 
1997 -
2007
 
 
 
 
Bestuurslid 1997 - 2006
Vice-voorzitter / (Interim) Voorzitter 2006 - 2007
namens Vereniging Fries Scheepvaart Museum

J.P. Mast
Leeuwarden
2001 -
2008
 
 
Penningmeester
namens Zuiderzeemuseum

Mevr. G. van Saarloos
Wassenaar
2002 -
2010
 
 
Bestuurslid / Secretaris vanaf 2003
namens Vereniging van Vrienden SSRP

J.A. Eissens
Groningen
 
2003 -
2010
 
2013 -
heden
 
Bestuurslid tot 2010 en vanaf 2013
namens KZV Oostergoo en KW Sneek (tot 2010)
Webmaster sinds 2003
Stamboekbeheerder vanaf 2010

G.R. Strijker
De Wijk
2004 -
2010
 
 
Bestuurslid
namens Vereniging van Vrienden SSRP

B. Heusinkveld
Vleuten
2008 -
2011
 
 
Penningmeester
namens Vereniging van Vrienden SSRP

J. van den Heuvel
Leersum
2006 -
2015
 
 
Vice-voorzitter / Voorzitter 2007 - 2013
namens KNZ & RV Muiden en KR&ZV "De Maas" Rotterdam
Bestuurslid 2013-2015
In 2016 benoemd tot Erebestuurslid

R. van Leyenhorst
Driehuizen
2008 -
2010
 
 
Bestuurslid
namens Fries Scheepvaart Museum

M.L.A.M. van Hezik
Wageningen
2008 -
heden
 
 
Voorzitter 2013 - 2019
tot 2016 namens KZV Oostergoo en KW Sneek
namens KNZ&RV ‘De Maas’ en KNZ&RV Muiden

A.W. Verwaaijen
Rotterdam
2010 -
2011
 
 
Bestuurslid
namens Vereniging van Vrienden SSRP

Mevr. I. Verburg
Lemmer
2010 -
2012
 
 
Bestuurslid
namens Vereniging van Vrienden SSRP

Mevr. F.J.A. Eissens -
van Goor

Groningen
2010 -
2017
 
 

 
Secretaris
namens Zuiderzeemuseum
 

W. van Hees
Amerongen
2011 -
2012
 
 
Bestuurslid
namens Vereniging van Vrienden SSRP

O. Loeber
Maarsbergen
 
2011 -
heden
 
 

 
Penningmeester tm 31-12-2017
Bestuurslid 2018 - 2019
tot 2015 namens Vereniging van Vrienden SSRP
namens Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo
tot 2019 vertegenwoordiger in FVEN-bestuur en vicevoorzitter FVEN

Mevr. C.J.M. Verkaaik - Hogervorst
Reeuwijk
 
2016 -
heden
 
 

 
Voorzitter SSRP per 29 oktober 2019
van 2016 tot oktober 2019 Vicevoorzitter en Communicatie
namens Koninklijke Watersport Vereniging Sneek en Vereniging Fries Scheepvaart Museum

Mr. M.P.G.M. Gorgels
Zaltbommel
 
2016 -
heden
 
 

 
Secretaris sinds november 2017
Namens Comité Regionale Friese Reünie

IJ. Dijkstra
Aarlanderveen
2018 -
heden
 
 
Penningmeester vanaf 1 januari 2018

E. Pluimers
Maasland
2019 -
heden
 
 
Bestuurslid vanaf 25 september 2019
Contactpersoon Criterium Commissie

A. Stienstra
Almere
2019 -
heden
 
 
Bestuurslid vanaf 29 oktober 2019
PR en Communicatie
Terug naar vorige pagina