Koos van den Heuvel Erebestuurslid van de SSRP

30 december 2015

De Statuten van de SSRP voorzien in de mogelijkheid om personen, zijnde oud bestuursleden, te benoemen tot Erebestuurder op grond van hun grote verdienste en inzet voor het behoud van de Ronde en Platbodemjachten.

Het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering van december 2015 unaniem besloten om Koos van den Heuvel te benoemen tot EREBESTUURDER van de SSRP

En wel op de volgende gronden

 • Dat zijn grote liefde voor en het vele werk ten behoeve van het Ronde- en Platbodemjacht voor het eerst naar buiten kwamen toen hij in 1985 ‘De Bonte Kriel’ met Plaquettenummer 1191 heeft gekocht en daarmee aan vele tochten en wedstrijden heeft deelgenomen, en met ‘’t Gauwe Haentje’ met Plaquettenummer 1464 alle Scandinavische- en Russische wateren heeft bevaren tot achter St. Petersburg toe;
 • Dat Koos een groot pleitbezorger is van moderne technieken van communicatie, die de Stichting naar een volgende fase heeft gebracht met een professionele website en berichtgeving over de ronde en platbodemjachten;
 • Dat Koos de voorzittersfunctie van 2006 tot 2013 met veel overgave heeft bekleed in het Bestuur van de Stichting in een tijd dat de relatie met de Vrienden van de Stichting een heel moeilijke periode doormaakte;
 • Dat hij vervolgens als bestuurslid tot 2015 nog een waardevolle bijdrage aan het bestuur heeft geleverd;
 • Dat Koos de criteria, met name in de VA, VB en VC klasse, ter discussie heeft gesteld en de Criterium- commissie daadwerkelijk heeft ondersteund in haar gedachtewisseling met de eigenaren en die van nieuw te bouwen aken;
 • Dat hij in zijn functie als voorzitter zich heeft bewezen een rustig en doorgewinterd bestuurder te zijn;
 • Dat hij bereid is zijn vele contacten in te zetten om de Stichting verder te ontwikkelen;
 • Dat hij, mede dank zij zijn vele contacten, initiator is van de discussie over unieke varende monumenten, die mogelijk kan leiden tot een breed gedragen aanpak tot behoud en exploitatie;
 • Dat hij, als hij tenminste in Nederland is, een trouw deelnemer is aan de verschillende SSRP en VSRP evenementen;
 • Dat hij met zijn boeiende verhalen over zijn reizen, met name in het Scandinavische- en Russische wateren, met zijn verschillende schepen wezenlijk heeft bijgedragen aan de doelstellingen van de Stichting en de band tussen de scheepseigenaren;
 • Dat hij altijd bereid is zijn enthousiasme uit te dragen en daarmee een bijzonder trouw pleitbezorger is van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.
Terug naar vorige pagina