Familie-overdracht "Actief" schip in het Stamboek

Formulier Overdracht "ACTIEF" schip binnen de familie

Dit formulier is NIET bedoeld om schepen te "activeren" (nieuwe eigenaar, niet binnen de familie) in het Stamboek. Wel willen we de gegevens van eigenaar en schip in ons bestand graag zo actueel mogelijk houden. Dat kunt u doen via "Mijn SSRP", maar u kunt het ons ook via dit formulier kenbaar maken.
Als het om overdracht van een schip binnen de familie gaat, wilt u dat dan op het formulier vermelden?
Als het bankrekeningnummer verandert, waarvan de bijdrage voor Inschrijving wordt geïncasseerd en er al gebruik wordt gemaakt van Automatische Incasso, is een nieuw Machtigingsformulier voor Incasso noodzakelijk.

Formulier Overdracht "ACTIEF" schip binnen de familie
 • Gegevens Jacht

 • ?
 • Gegevens Eigenaar

 • ?
 • ?
 • Naar dit e-mailadres wordt ook de bevestiging van deze aanvraag gestuurd. Let u er op dat het e-mailadres klopt en u deze aanvraag via dit e-mailadres kunt bevestigen!

 • Bijkomende voordelen voor eigenaren van 'actief' ingeschreven schepen in het Stamboek

 • Wanneer u al een abonnement op de Spiegel der Zeilvaart heeft, kunnen we dat laten omzetten naar het collectieve abonnement.

 • Eigenaarsverklaring

 • Hierbij verklaar ik als eigenaar van het jacht, dat ik bekend ben met de voorschriften zoals gegeven in de criteria van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, en dat naar mijn beste weten op dit moment de gehele uitrusting en inrichting van het jacht op alle punten voldoet aan eisen van de geldende criteria en dat alle wijzigingen daarin door mij moeten worden aangemeld bij de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

 • In ons Privacystatement kunt u nalezen hoe de SSRP met de op dit formulier verstrekte, privacygevoelige gegevens omgaat.

 • ?
Terug naar vorige pagina