Jaarverslagen

Jaarlijks geeft de Stichting Stamboek Ronde en Platbodem haar Jaarverslag uit. In de loop der jaren is daarin uitgebreid verslag gedaan van de activiteiten binnen de Stichting en een aantal jaren ook van de Vereniging. Belangrijke onderwerpen zijn steeds terugkerend de uitreiking van de wisselprijzen, de financien, de restauraties waarvoor een beroep is gedaan op het restauratiefonds van de FONV en natuurlijk niet te vergeten de verslagen van de diverse evenementen, waarbij de Stichting is betrokken.

Overzicht van alle verschenen Jaarverslagen van 1956 tot nu