Jaarverslagen

Jaarlijks geeft de Stichting Stamboek Ronde en Platbodem haar Jaarverslag uit. In de loop der jaren is daarin uitgebreid verslag gedaan van de activiteiten binnen de Stichting en een aantal jaren ook van de Vereniging. Belangrijke onderwerpen zijn steeds terugkerend de uitreiking van de wisselprijzen, de financien, de restauraties waarvoor een beroep is gedaan op het restauratiefonds van de FONV en natuurlijk niet te vergeten de verslagen van de diverse evenementen, waarbij de Stichting is betrokken.

Jaarverslag 2017: Was 2017 een interessant jaar?

Als we de verschillende jaaroverzichten raadplegen en combineren met onze eigen ervaringen, dan kunnen we vaststellen dat het afgelopen jaar vele interessante en positieve zaken heeft opgeleverd. Niet alleen zijn er politieke aardverschuivingen geweest, zowel binnen als buiten Europa, maar er zijn ook veranderingen binnen onze bevolking die een grote invloed op de verdere ontwikkelingen binnen ons land zullen hebben. Brengen we dat terug tot de kleine wereld van de ronde en platbodemjachten, dan zijn die ontwikkelingen ook daar merkbaar. Als we zien wat er het afgelopen jaar aan schepen te koop is aangeboden, die nu nog steeds te koop staan en dat combineren met de stijgende vraag naar het op afroep kunnen huren van deze schepen, moeten we ons dan zorgen gaan maken?

We presenteren het jaarverslag over 2017

 

Overzicht van alle verschenen Jaarverslagen van 1956 tot nu