Jaarverslagen

Jaarlijks geeft de Stichting Stamboek Ronde en Platbodem haar Jaarverslag uit. In de loop der jaren is daarin uitgebreid verslag gedaan van de activiteiten binnen de Stichting en een aantal jaren ook van de Vereniging. Belangrijke onderwerpen zijn steeds terugkerend de uitreiking van de wisselprijzen, de financien, de restauraties waarvoor een beroep is gedaan op het restauratiefonds van de FONV en natuurlijk niet te vergeten de verslagen van de diverse evenementen, waarbij de Stichting is betrokken.

Jaarverslag 2018: We mogen best tevreden zijn over 2018

We mogen best tevreden zijn als bestuursleden van de Stichting Stamboek Rond- en Platbodemjachten over de activiteiten in het afgelopen jaar 2018. We proberen de aandacht die de Rijksoverheid begint te ontwikkelen voor het varend erfgoed zo goed mogelijk te ondersteunen via de koepelorganisatie waar we deel van uitmaken, de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN). Om deze koepelorganisatie ook bestuurlijk te versterken is vanuit het SSRP-bestuur extra menskracht geleverd.Het aantal ingeschreven schepen is weer gestegen door de voortdurende aandacht die we vragen en ook krijgen op verschillende plekken en in de media. Dankzij de jaarlijkse financiële bijdragen van onze donateurs en adverteerders, op onze zeer druk bezochte website, kunnen we blijven investeren in het bijhouden en uitbreiden van ons elektronisch Stamboek en een financieel gezonde organisatie blijven.

Overzicht van alle verschenen Jaarverslagen van 1956 tot nu