Jaarverslag 1964 van de secretaris

Het negende levensjaar van de Stichting weerspiegelt de voortdurende, grote be­langstelling voor de watersport in het algemeen en voor de ronde- en platbodem-jachten in het bijzonder. Het totale aantal der ingeschreven jachten is in dit jaar gestegen tot 542. Daarenboven vormde 1964 een hoogtepunt door de aanwezigheid van onze Bescherm­vrouwe op de zomerreünie te Medemblik. Toen de Groene Draeck daar vrijdag 10 juli in de namiddag de haven binnenvoer, werd Hare Koninklijke Hoogheid met luid geknal uit de boordkanons der feestelijk gepavoiseerde jachten begroet. On­geveer 80 schepen lagen aan weerszijden van de Oosterhaven gemeerd, steeds type bij type, en boden een kostelijke aanblik.

Duitendief

Het is opvallend hoe ieder jaar de schepen er fraaier en beter verzorgd uit­zien en hoe de deelnemers hun beste beentje voorzetten om op de reünie goed voor de dag te komen. Juist daardoor leveren deze reünies zo'n belangrijke bij­drage voor het instandhouden van onze oude schepen. Het bekijken van elkaars schepen, het uitwisselen van ervaringen, het geven en ontvangen van goede raad­gevingen inzake onderhoud en herstel, en het element van gezonde onderlinge wedijver dat bij het vergelijken van elkaars schepen steeds ontstaat, vormen telkenjare weer een prikkel om het eigen schip in de best mogelijke staat te brengen. Dat is uiteraard dikwijls een opgave en een uitgave die bepaalde pro­blemen met zich mee brengt, en de naam van een der botters, "Duitendief", zal velen uit het hart zijn gegrepen.

pdf Jaarverslag van de secretaris 1964

Terug naar vorige pagina