Verenigingen

De KZV "Oostergoo" te Grouw, de KZV "Sneek", de KNZ&RV te Muiden en de KR&ZV "De Maas" zijn vier van de zes oprichtende partijen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten in 1955.
Vanaf de oprichting werden eigenaren van in het Stamboek ingeschreven jachten automatisch "Vriend" van de SSRP. In 1988 is dit geformaliseerd door de oprichting van de Vereniging van Vrienden van de SSRP (VSRP).

De oudste 9 watersport/zeil verenigingen van Nederland

  • 1847 : De Koninklijke (Muiden)
  • 1848 : Oostergo (Grouw)
  • 1848 : De Hoop (Amsterdam)
  • 1851 : De Maas (Rotterdam)
  • 1851 : Koninklijke Dordrechtsche (Dordrecht)
  • 1851 : Sneek
  • 1859 : Langweer
  • 1860 : Frisia (Grouw)
  • 1865 : De Zevenwolden (Lemmer)

Gegevens vriendelijk ter beschikking gesteld door het bestuur van Oostergoo. Volgens hen zijn alleen 'De Dordtse' en 'De Zevenwolden' niet Koninklijk. Bij de eerste 10 verenigingen dus maar liefst 4 Friesche!

Overzicht van de diverse zeil- en waterportverenigingen