Grouw: Koninklijke Watersport vereniging Frisia

Zeilvereniging Frisia werd op 28 september 1860 in zaal 's Lands Welvaren te Grou opgericht. Gestart werd met 61 leden. Er werd jaarlijks één wedstrijd georganiseerd voor de kermisdagen in september. De typen van toenmalige schepen waren vracht- en beurtschepen, jachten en boeiers, metende meer dan 5 ton, jachten en boten van 5.40 tot 6.20 el, van boten 5.20 el en daar beneden, boten van 4.30 el en daar beneden en schouwen. Gevaren werd op de Rjochte Grou, de Galle, de Meer, het Pikmeer, de Sytebuurster Ee, Biggemeer en 't Zwim. Hierbij werd gezeild om zilveren gebruiksvoorwerpen.

Ter ere van het  75-jarig bestaan
Ter ere van het 75-jarig bestaan

Frisia heeft altijd kunnen bogen op de grote sympathie van het Koninklijke Huis. Bij diverse jubilea zijn er speciale medailles aangeboden als hoofdprijs door H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Bernard. Tijdens het 100 jarig jubileum van zeilvereniging Frisia werd 'daarnaast' door het Koninklijk Huis het predikaat "Koninklijk" verleend. Vanaf dat moment was het de Koninklijke zeilvereniging Frisia, met een kroontje in haar vlag. In de loop der jaren werden, naast hardzeilen, steeds meer activiteiten ontplooit. In 1972 werd daarom de vereniging Koninklijke Watersportvereniging Frisia genoemd, met de nadruk op een brede watersportbeoefening.

Historische beelden Zeilwedstrijd ZV Frisia Grou

Historische beelden Zeilwedstrijd ZV Frisia Grou

 
 

'Onderscheid moet er zijn'

Eerde Beulakker schrijft in zijn boek "Onderscheid moet er zijn" over Frisia het volgende:
Watersportvereniging Frisia werd op 28 september 1860 in de herberg 's Lands Welvaren te Grou door een groepje bevriende zeilende notabelen uit de lokale zakenwereld opgericht: mannen die elkaar kenden, een zeilboot bezaten en elkaar in hun vrije tijd op het water troffen." In het kielzog van andere verenigingen belegde men een eerste algemene vergadering aan de hand van een aspirant-ledenlijst. Men koos een bestuur: de initiatiefnerner, een gezagsvolle en welgestelde watersporter, werd niet zelden voorzitter. Men verzocht de koning schriftelijk om goedkeuring, diens secretaris schreef een brief terug en wenste de nieuwe vereniging namens de koning een waardige toekomst toe. Diens broer prins Hendrik bleek bereid beschermheer te warden. Vanzelfsprekend spraken de statuten over het 'geliefde Vaderland, over 'cnze rijke Scheepvaart en Scheepsbouw' en het opwekken van de lust voor varen bij jonge mannen. Vaak organiseerde het bestuur nog in hetzelfde jaar een eerste wedstrijddag. 
Voor Frisia was woensdag 18 september 1861 zo'n dag. Er werd in zes klassen om prijzen gezeild. Vracht- en beurtschepen (waaronder het door 'Eeltjebaas' gebouwde veerschip Ebelina), grote en kleine jachten en boeiers, grate en kleine boten, en schouwen. Een paar tonnen op de Sytebuurster Ee, het Pikmeer en het Biggemeer gaven de te zeilen route aan. 

www.kwvfrisia.nl

Samenwerking Frisia en SSRP

Vanaf haar oprichting in 1955 heeft de SSRP meerdere reünies in Grouw gehouden, waaraan Frisia haar medewerking heeft gegeven. Eén van de hoogtepunten was het 50-jarig bestaan van de SSRP in 2005. Lees daarvoor het uitgebreide (beeld)verslag.

Terug naar vorige pagina