Evenementen verslagen

Reunieën, Wedstrijden, Admiraalzeilen

Eén van de doelstellingen van de SSRP is het maken van propaganda voor de Ronde en Platbodem jachten door o.a. bevordering van en medewerking aan de organisatie van reünies, wedstrijden van en het admiraal­zeilen met ronde en platbodem jachten. In 1953 werd door de Comissie Stamboek Friese Ronde Jachten met veel succes de eerste reünie georganiseerd in Grouw. 

Vanaf de oprichting in 1955, wordt er elk jaar een reünie georganiseerd, de eerste in 1956 in Joure en op het Sneekermeer en elke 5 jaar een Lustrumreünie in Friesland, beginnend in 1960. Vanaf haar oprichting in 1968, doet ook de Regionale Friese Reünie hier aan mee. In de jaarverslagen van de SSRP wordt verslag gedaan van deze reünies en in de diverse Watersportbladen worden vaak uitgebreidere verslagen gepubliceerd. Met de mogelijkheden van Internet zijn aan de laatste Lustrumreünies ook uitgebreide fotoalbums gekoppeld. Naast de zomerreünies van de SSRP zijn er ook grote andere evenementen geweest, waar de SSRP een bijdrage heeft geleverd. Ook zijn er bijzondere zgn. Winterreünies geweest, waarvan we een uitgebreider verslag hebben. We hebben al deze verslagen zoveel mogelijk in periodes van tien jaar op een aparte pagina verzameld.


Evenementen in de periode 2011 - 2018


Evenementen in de periode 2011 - 2018


Evenementen in de periode 2001 - 2010


Evenementen in de periode 2001 - 2010


Evenementen in de periode 1991 - 2001


Evenementen in de periode 1991 - 2000


Evenementen in de periode 1981 - 1990


Evenementen in de periode 1981 - 1990


Stichtings Monografie 13 - 25 jaar Stamboek: een idee verwezenlijkt (periode 1955 - 1980)

Geheel in stijl werd het sein tot oprichting van onze Stichting gegeven met een bootmansfluitje. Dr. Ernst Crone blies daar zeer bekwaam op, toen tijdens de maaltijd in de taveerne van het Zuiderzee Museum op 27 augustus 1955, de heer Van Waning mededeelde, dat de Commissie Stamboek Friese Ronde Jachten zou worden omgevormd tot een landelijke Stichting, die ook de platbodemjachten zou gaan omvatten. Vanaf 1955 werd er jaarlijks een zomerreünie georganiseerd, met elke vijf jaar een grote Lustrumreünie.

Stichtings Monografie 13 - 25 jaar Stamboek: een idee verwezenlijkt


Evenementen in de periode 1971 - 1980


Evenementen in de periode 1971 - 1980


Evenementen in de periode 1961 - 1970


Evenementen in de periode 1961 - 1970


Evenementen in de periode 1953 - 1960


Evenementen in de periode 1953 - 1960

Terug naar vorige pagina