Evenementen 1991-2000

Reunieën, Wedstrijden, Admiraalzeilen 1991 - 2000

Onze vereniging was in 1991 uitgenodigd door de Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging bij gelegenheid van hun 140- jarig bestaan. Opgericht op 28 oktober 1851, is zij een van de oudste watersportverenigingen in ons land. Reeds eerder, in 1976 - bij het 125-jarig bestaan - werd in Dordrecht de zomerreünie gehouden en de herinnering daaraan schiep verwachtingen. Evenals de vorige keer waren ook nu weer de Wolwevers- en de Kuipershaven gekozen om onze schepen ligplaats te bieden; havens met een prachtig decor van Oudhollandse gevels. Fotogeniek dus! Nadat de meeste van de circa 80 schepen op de juiste plek waren afgemeerd en de bemanningen elkaar hadden gevonden, kwam de loop naar het Infokantoor op gang.

2000: 9e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Heeg

Honderdvijfendertig schepen, driehonderdvijfentachtig dinergasten, een Heegermeer en Fluessen vol varende Ronde en Platbodemjachten, stralend zeilweer en de gastvrije voor de gelegenheid extra opgeruimde en schone loods van Pier Piersma; de belangrijkste ingrediënten voor een weekend klassiek zeilvertier. Met deze ingrediënten kon de lustrumreünie van houten en stalen Ronde en Platbodems niet mislukken. 

pdf Het verslag is opgenomen in het Jaarverslag 2000


1995: 8e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Lemmer

Zoals het een lustrumreünie betaamt wordt deze gehouden in Friesland, de bakermat van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten. Zo gingen we dit jaar, het 40-jarig bestaan van de Stichting, op zoek naar een geschikte locatie in deze mooie provincie. Als bestuur van de Vereniging hadden we onszelf, naast de normale voorwaarden die je aan een locatie voor een reünie stelt, ten doel gesteld dit jaar de reünie aan "groot" water te organiseren om na jaren van "binnenwater" het ook voor de grotere schepen weer eens wat aantrekkelijker te maken om mee te doen. 

pdf Het verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1995

Terug naar vorige pagina