Evenementen 1991-2000

Reunieën, Wedstrijden, Admiraalzeilen 1991 - 2000

Onze vereniging was in 1991 uitgenodigd door de Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging bij gelegenheid van hun 140- jarig bestaan. Opgericht op 28 oktober 1851, is zij een van de oudste watersportverenigingen in ons land. Reeds eerder, in 1976 - bij het 125-jarig bestaan - werd in Dordrecht de zomerreünie gehouden en de herinnering daaraan schiep verwachtingen. Evenals de vorige keer waren ook nu weer de Wolwevers- en de Kuipershaven gekozen om onze schepen ligplaats te bieden; havens met een prachtig decor van Oudhollandse gevels. Fotogeniek dus! Nadat de meeste van de circa 80 schepen op de juiste plek waren afgemeerd en de bemanningen elkaar hadden gevonden, kwam de loop naar het Infokantoor op gang.

Evenementen in 2000

2000: 9e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Heeg

Honderdvijfendertig schepen, driehonderdvijfentachtig dinergasten, een Heegermeer en Fluessen vol varende Ronde en Platbodemjachten, stralend zeilweer en de gastvrije voor de gelegenheid extra opgeruimde en schone loods van Pier Piersma; de belangrijkste ingrediënten voor een weekend klassiek zeilvertier. Met deze ingrediënten kon de lustrumreünie van houten en stalen Ronde en Platbodems niet mislukken. 

Spiegel der Zeilvaart oktober 2000 nummer 8 - Lustrumreünie in Heeg: verbroedering van staal en hout

De wedstrijdleiders van de Watersportvereniging Heeg o.l.v. Jelle Feenstra hadden al hun rekenkunst nodig om niet alleen bij elkaar passende wedstrijdvelden te componeren, maar vooral om ook een einduitslag uit de computer te toveren die juist en rechtvaardig zou zijn. Protesten zijn er niet geweest. En wat was nu het mooiste moment van deze hele reünie? Wellicht die twee blonde jochies en dat kleine meisje van der Meer, die gehoord hadden dat dat kleine tjottertje van de zeilschool dat voor de wal lag vroeger van hun opa was geweest. Zij sprongen, doken, kropen erin met de vaste overtuiging dat dit bootje eigenlijk hun schip was. Helaas werd ook deze kinderdroom weer wreed verstoord. Een herinnering blijft, het verlangen naar weer en meer gestimuleerd, echte reüniegangers dus.

pdf SdZ 2000 nr08 oktober - Lustrumreünie in Heeg: verbroedering van staal en hout klein

pdf Het eigen verslag is opgenomen in het Jaarverslag 2000


Evenementen in 1995

1995: 8e Lustrum Reünie Stamboek Ronde en Platbodemjachten in Lemmer

Zoals het een lustrumreünie betaamt wordt deze gehouden in Friesland, de bakermat van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten. Zo gingen we dit jaar, het 40-jarig bestaan van de Stichting, op zoek naar een geschikte locatie in deze mooie provincie. Als bestuur van de Vereniging hadden we onszelf, naast de normale voorwaarden die je aan een locatie voor een reünie stelt, ten doel gesteld dit jaar de reünie aan "groot" water te organiseren om na jaren van "binnenwater" het ook voor de grotere schepen weer eens wat aantrekkelijker te maken om mee te doen. 

pdf Het verslag is opgenomen in het Jaarverslag 1995

Evenementen in 1992 en 1991

1992: Duizenden klassieke schepen in Brest en Douarnenez

Twintig uiterst kostbare zeilschepen, waarmee Nederland deelneemt aan Brest '92, het maritieme evenement aan de Franse westkust, worden ingeladen in het ruim van de coaster 'Zuiderzee' aan de kade van het Friese Harlingen. Een krantenverslag.

Zelfs zonder een spectaculaire race is Brest '92 een festival dat zijn weerga niet kent in Europa. Zelfs Sail heeft nooit zoveel nationaliteiten bij elkaar weten te krijgen. Ten jaar geleden kwam het eerste nummer van het tijdschrift "Chasse Marée" uit en van het begin af aan zijn er dingen georganiseerd die bij de uitstraling van het blad pasten. In de jaren tachtig waren die evenementen heel klein: een paar dozijn boten, een paar duizend bezoekers, maar het principe is altijd hetzelfde geweest. Traditionele boten zijn spectaculair en mensen zijn bereid om daar voor te betalen. Iedere twee jaar kwamen er meer schepen en meer mensen en na Douarnenez '88 - achthonderd boten, tweehonderdduizend bezoekers - zag men dat het echt groot was geworden. Een reportage.

pdf Ruim van een Zwolse coaster vol met oude zeilglorie op weg naar Brest

pdf Duizenden klassieke schepen in Brest en Douarnenez 1992

Terug naar vorige pagina