Jaarverslag 1994

In Memoriam Ere-bestuurslid Herman van Slooten

Schreef ik verleden jaar dat 1993 zeker niet als het meest zonnige jaar in onze herinnering zou blijven, 1994 heeft wat dit betreft veel goed gemaakt. We genoten van een schitterende zomer met al even fraaie evenementen. Onze reünie, gekoppeld aan de viering van 100 jaar Friso en 40 jaar Statenjacht, was een grootse gebeurtenis. Het beeld van de schier eindeloze rij rond- en platbodems zeilend door het Friese landschap, zal bij velen lang in herinnering blijven. Helaas konden we toen niet bevroeden dat we op deze tocht een laatste saluut brachten aan ons Ere-bestuurslid Herman van Slooten, die ons, gezeten voor zijn flat te Leeuwarden, voorbij zag varen. Op 24 juli moesten wij afscheid nemen van deze markante figuur. Wij zullen hem, mede-oprichter van onze Stichting, nog lang en dierbaar in onze herinnering bewaren.

Het Jaarverslag van 1994

Het bestuur van de Stichting concentreerde zich dit jaar op de uitvoering van het beleidsplan en maakte goede vorderingen. U leest hier in dit verslag meer over. Wat mij bijzonder heeft verheugd is het feit dat we door het verstrekken van een lening, hebben kunnen bijdragen aan het redden van de boeier "De Vriendschap", daterend uit 1832. Indien financiëel mogelijk zullen we deze restauratie blij­ven steunen. Een mooie aanzet hiertoe is de gift welke ons fonds mocht ontvangen van de echtgenote van onze eerste voorzitter en mede-oprichter, mevrouw F.L. van Waning-van Maaren, ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag. We zijn haar hier zeer erkentelijk voor. Dat deze mooie geste navolging vinde.

pdf Jaarverslag 1994

Terug naar vorige pagina