Stichtings Monografieën

Voorwoord

Het is goed, in deze tijd van stroomversnelling op haast ieder gebied, om af en toe eens rustig op je stoel achterover te leunen en de dingen waar je aan bezig bent de revue te laten passeren. Je kunt ze dan even van een afstand bekijken. In dit licht bezien, kan het geen kwaad onze stichtingsactiviteiten eens te toetsen aan artikel 2 en 3 van onze Statuten.

Artikel 2
De Stichting heeft ten doel de bevordering van de belangstelling voor het ronde en platbodemjacht.

Artikel 3
De Stichting tracht het in artikel 2 gestelde doel te bereiken door:

 1. het samenstellen van een 'Stamboek Ronde en Platbodemjachten', waarin zullen worden opgenomen:
  a. alle gegevens welke van belang kunnen zijn voor de kennis van de historie, de traditie,
       de bouw, de bouwers van en het zeilen met ronde en platbodemjachten;
  b. zo volledig mogelijke gegevens van ronde en platbodemjachten en in het bijzonder van die,
       welke door hun bouw, sierlijkheid dan wel uit historisch oogpunt als monument kunnen
       worden beschouwd;
 2. het aanleggen van een verzameling van voorwerpen, documenten, bestekken, tekeningen, alsmede films en fotografieën, betrekking hebbende op de ronde en platbodemjachten;
 3. het maken van propaganda voor de ronde en platbodemjachten, ondermeer door:
  a. publicaties, voordrachten, filmvoorstellingen en tentoonstellingen;
  b. bevordering van en medewerking aan de organisatie van reünies, wedstrijden van en
       het admiraalzeilen met ronde en platbodemjachten.

Het waren de mannen van het eerste uur die aan de wieg van onze Stichting stonden die niet alleen de aandacht vestigden op het woord 'publicaties', maar die tevens activiteiten ontwikkelden die het mogelijk maakten om hier metterdaad wat aan te doen.

Het gevolg was deze eerste serie van z.g. Monografieën, die wij aan ieder van de ruim 1000 vrienden van de Stichting gaan sturen. Zij zijn vervat in een eenvoudige omslag die t.z.t. in een grote, stevige band opgenomen kan worden. Een aparte 'paginering' zal ervoor zorgen dat de inhoud van die grotere band één geheel gaat worden, die steeds meer waarde zal krijgen.

Deze eerste serie van vier zijn overdrukken van artikelen die opgenomen zijn in het jaarverslag 1974 van het Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer te Sneek. Het ligt in de bedoeling, ieder jaar iets rond te sturen, wat bestemd is om aan de inhoud van de grote band toegevoegd te worden. Het zullen publicaties zijn die in samenwerking met scheepvaartmusea en anderen in Nederland en wellicht ook over de grens tot stand komen.

Ik ga uw aandacht niet speciaal op één van de eerste vier monografieën vestigen, zij zijn allen even lezenswaard.

J.D. WALLER,
voorzitter Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten
februari 1977

Overzicht SSRP-Monografieën

Tussen 1977 en 1990 verscheen een reeks artikelen die gebundeld werden in twee ringbanden, in totaal 465 's tekst + illustraties, de z.g. Stichtingsmonografieën. Ze werden aan de toenmalige donateurs toegezonden maar zijn verder niet in de boekhandel verkrijgbaar.

NR Originele
paginanummering
Onderwerp / Titel
1  1 - 18 De onverwachte gevolgen van een ondoordacht idee
2  19 - 29 De 'Fjouwerachten' van Eeltje Holtrop van der Zee en Auke van der Zee
3  30 – 39 Beschrijving van de tjotter 'Albert en Nelly’
4  41 – 46 IJszeilen op het Makkumer meer in 1871 en 1876
5  47 – 82 De Friese boeier 'Constanter' 1877 - 1977
6  83 – 87 Het binnenjacht van de Friese Stadhouderlijke Familie
7  89 – 93 De Houtrib - Van visserman tot botterjacht
8  95 – 101 'Constanter’ semper constans
9  103 – 107 ’Courlis’ een Antwerpse knots
10  109 - 119 Beschrijving van de boeier 'Phoenix’
11  121 - 132 Twee Friese spiegeljachten
12  133 - 136 Roerklikken- of koppen
13  137 - 168 25 jaar Stamboek: een idee verwezenlijkt
14  169 – 219 F.N. van Loon (1775-1840) - een vergeten Friese scheepsontwerper
15  221 - 270 Lemsteraken van visserman tot jacht
16  271 - 281 Beschrijving van de Nut en Nocht
17  284 - 302 De scheepswerf Lantinga te IJlst
18  303 - 309 Ronde jachten van Visser - Paterswolde
19  310 - 315 Het Friese jacht 'Argo’
20  316 - 322 Lemsteraken van visserman tot jacht (vervolg)
21  323 - 332 De LE10
22  333 - 344 De geschiedenis van de visaak 'Dolphijn’
23  345 - 354 Beschrijving van lijnenplan, constructie en inrichting van de visaak 'Dolphijn’
24  355 - 380 De Regionale Reünie voor Friese Ronde Jachten en Schouwen te Heeg 1968-1979
25  381 - 384 Een stranding bij Wassenaar
26  385 - 400 Een Zuid-Hollandse tjalk als jacht
27  401 - 411 Drie Hoogaarzen
28  413 - 422 Het sierbootje 'Aurelia’
29  423 - 450 Het Friese jacht 'Mercurius’
30  451 - 453 Eeltje Holtrop van der Zee en zijn familie
31  454 - 465 Kenmerken van de Friese Jachten gebouwd door Jan Visser - Paterswolde