Pag. 413-422 - Monografie 28 - Het sierbootje 'Aurelia’

Opgedragen aan de nagedachtenis van Jumbo van Waning, door wiens initiatief ‘Aurelia’ behouden bleef.

Toen op 5 juli 1953, na de zo zeer geslaagde dagen van de eerste reünie van Ronde Jachten te Grouw 1), des avonds mijn vriend Van Waning bij mij kwam op mijn woonschip en wij alles nog eens bespraken en samen genoten van het vele, dat wij deze dagen hadden beleefd, zei hij plotseling: 'Morgenvroeg moeten we naar Heerenveen, want daar ligt een tjottertje en dat moet voor Friesland gered worden'.

Hoewel mijn plannen anders waren en ik naar Leeuwarden moest, bleek mij, dat hem ter ore was gekomen dat in Heerenveen een klein tjottertje lag, dat te koop was en waar kapers op de kust waren om het naar 'Holland' te voeren. Ik stemde toe en zo trokken wij de volgende morgen naar het Friese Haagje, waar wij het adres hadden van een mevrouw Boltje, die eigenaresse van het bootje zou zijn.

Wij reisden per trein en daar wij niet wisten waar het opgegeven adres was, namen wij bij het station een taxi. Wie schetst onze verbazing, dat na 300 m. wij reeds ter plekke waren!

Mevrouw Boltje bleek een jeugdige vrouw te zijn, terwijl wij een oude weduwe hadden verwacht! Bij binnenkomst in de kamer viel ons oog direct op een juweel van een klein houten leeuwtje, bruin geverfd met manen, die kennelijk vroeger van goud waren geweest en een witte sik!

Deze leeuw deed ons eigenlijk al direct besluiten het scheepje te kopen, want als dit detail zo fraai was, dan moest het bootje zelf ook wel bijzonder zijn! Met de eigenaresse gingen we daarna naar het schiphuis, waar het scheepje, dat 'Aurelia' bleek te heten, lag. Hoewel het niet in een al te beste staat verkeerde, zagen wij dadelijk dat het een raspaardje was, een buitengewoon fraai model, hetgeen de hand van de meester-scheepsbouwer Eeltje Holtrop van der Zee uit Joure deed vermoeden. Wij aarzelden dan ook niet lang en kochten voor een zeer redelijke prijs het 'boatsje', want dat is het, nadat wij de eigenaresse de verzekering hadden gegeven, het scheepje te zullen opknappen en voor Friesland te bewaren.

pdf SSRP Monografie 28 - Het sierbootje ‘AURELIA’

Terug naar vorige pagina