Pag. 109-119 - Monografie 10 - Beschrijving van de boeier 'Phoenix’

De boeier is een voor de pleziervaart bestemd scheepstype dat van ouds in vele delen van Nederland gebouwd werd. In de loop van de 19de eeuw verdwenen locale varianten zoals de Zaanse, de Leidse en de Dordtse boeier en het kopjacht, om plaats te maken voor het tjalkachtige model waarvan een gering aantal nu nog bestaat, merendeels afkomstig uit Friesland. Slechts weinig boeiers zijn volgens tekening gebouwd; enkele zijn later opgemeten en in tekening gebracht. In enkele gevallen zijn deze tekeningen gepubliceerd.

De volgende zijn mij bekend:

  • Constanter, gebouwd door E.H. van der Zee te Joure in 1877, in T. Huitema. 'Ronde en Platbodemjachten' (1962).
  • Sperwer, E.H. van der Zee, 1886, in W.K. Versteeg, 'Scheepsmodellen' (1947) en in H.C.A. van Kampen, 'De Zeilsport'.
  • Tekeningen van 2 boeiers van Bernhard, gebouwd in Amsterdam, in H. Kersken, Hollandse jachten van de toekomst (1963).

Bij deze gepubliceerde tekeningen is met name de constructie vrij summier weergegeven. Toen ik in 1973 eigenaar werd van de Phoenix heb ik daarom het plan opgevat deze door Bernhard in Amsterdam gebouwde boeier op te meten en zodanig in tekening te brengen dat het mogelijk zou zijn aan de hand ervan een nieuw schip te bouwen. Hierbij is in het bijzonder aan de modelbouw gedacht. Vanzelfsprekend zijn de tekeningen niet volledig daarvoor is het aantal constructiedetails veel te groot. Toch hoop ik een globaal beeld gegeven te hebben hoe een dergelijk schip in elkaar zit. De tekeningen van de tjotter 'Albert en Nelly' uit de serie monografieën van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten hebben tot voorbeeld gediend.

pdf SSRP Monografie 10 - Beschrijving van de boeier ‘PHOENIX

Terug naar vorige pagina