Pag. 333-344 - Monografie 22 - De geschiedenis van de visaak 'Dolphijn’

Eeltje Holtrop van der Zee, de grote boeierbouwer uit Joure, noteert in zijn werfboek: 'Joure den. ...Mei 1868. Een boot gemaakt voor mr. J. Minnema Buma van Leeuwarden 3). Dit boot gemaakt met bijlevering van alles buiten Zeilen de som van achthondert Guldens, hierbij tafel kisten slotten van koper afgeverft en alles best en mooi. Betaalt bij de levering.'

De zeilen werden dus niet door hem geleverd, maar werden vervaardigd door Molenaar te Grouw. In de snijboeken van deze bekende rond-jachtentuigen maker, aanwezig in het Rijksarchief te Leeuwarden, kan men lezen: 1868, april een nieuw stel zeilen gemaakt voor den heer Minnema Buma te Leeuwarden op zijn nieuw boot' en dan volgen de maten van grootzeil, 'Grootfok', 'Middelvok', 'klein vok' en 'Jager'.

Terecht schrijft Van der Zee 'alles best en mooi', want deze visaak (Dolphijn) werd extra versierd met snijwerk, onder andere een hennebalk met voorstellingen betreffende de visvangst, terwijl als roerversiering een fraaie dolfijn werd bijgeleverd. Voor dagelijks gebruik werd ook nog een eenvoudige roerkop vervaardigd. Het snijwerk en de dolfijn werden, zoals gebruikelijk, verguld.

Naar alle waarschijnlijkheid werd ook een bun aangebracht. Deze is echter later verwijderd toen een motor werd in gebouwd. Het voordek was opklapbaar zoals dat bij visaakjes die in Friesland gebruikt werden bij de visvangst, steeds het geval was. Daardoor ontstond een soort 'tent', waaronder de visserman enige beschutting kon vinden.

pdf SSRP Monografie 22 - De geschiedenis van de visaak 'DOLPHIJN'

Terug naar vorige pagina