Pag. 95-101 - Monografie 08 - 'Constanter’ semper constans

In 1977 bij het honderdjarig bestaan van deze prachtige, nog steeds in volle glorie zeilende, boeier, hebben wij getracht de geschiedenis van dit schip vast te leggen. Nu gaat het dikwijls zo, wanneer men over een onderwerp iets heeft gepubliceerd, komen er nadien plotseling nog meer gegeven boven water! Daarom is het goed bekendheid te geven aan wat men weet, omdat men daardoor soms van derden aanvullingen en verbeteringen krijgt, waarmee dan velen weer hun voordeel kunnen doen. Dit nu was ook het geval na de beschrijving van de 'Constanter'.
Uit het familiearchief Tromp (1) kwam nog een tiental brieven tevoorschijn, waarvan negen van de hand van de bouwer, Eeltje Holtrop van der Zee (1823-1901) en één van de vrouw van de eigenaar, mevr. Maria Tromp-Oldendorp (1844-1907). Ze zijn allemaal uit 1877.
Het leek ons aardig u van het grootste deel van de inhoud van deze epistels op de hoogte te brengen, daar die een bijdrage vormt tot de geschiedenis van de boeier.

Het leek ons aardig u van het grootste deel van de inhoud van deze epistels op de hoogte te brengen, daar die een bijdrage vormt tot de geschiedenis van de boeier. Wij schreven indertijd: 'Hoewel mr Buma opdracht gaf tot de bouw van de boeier, schijnt hij zich te hebben bedacht, want zeker is dat de afbouw plaats vond voor de heer Wigle Ages Tromp te Woudsend'.

pdf SSRP Monografie 08 - 'CONSTANTER' Semper Constans

Terug naar vorige pagina