Pag. 423-450 - Monografie 29 - Het Friese jacht 'Mercurius’

Toen Eeltje Holtrop van der Zee op 7 juli 1868 in zijn Dagboek aantekende: 'Een jagt gemaakt voor de Heer A. Houtsma van Leeuwarden', zal hij niet beseft hebben, dat hij historische woorden schreef! Op die dag leverde hij het eerste 'jagt' af, dat model zou staan voor meerdere opvolgers, waarover hij dan later schrijft: 'als Houtsma'.  Dit schip nu is de 'Mercurius', een naam, die het vanaf haar geboorte heeft gedragen tot de dag van heden toe.

De volledige aantekening in zijn Dagboek luidt als volgt:
“Joure den 7 juny 1868. Een Jagt "gemaakt voor de Heer 'A. Houtsma’ van Leeuwarden. Lang 24 voet, wijd binnen werk 9 voet en 9 duim. Hol op de Kil en boven " op 4 voet en 2 duim. Voor- end lang " 9 voet en 11 duim. Achterend lang 3 " voet 4 duim. Hoog voor bij het zeilwerk gemeeten 4 voet 10 duim, achter bij de steven gemeeten 4 voet en 9 duim. Hol onder berghout 28 1/2 duim. Wijd in vlak 7 1/2 voet. Het Boven werk breed 4 voet en 9 1/2 duim. De voorsteven breed buiten de boe " gen 5 1/2. De koker wijd 8 duim.
"Dit boot gemaakt met bijlevering van mast en giek geen blokken, maar in grondverf en smit voor de som van acht honderd Guldens, betaald bij de levering de 7 july 1868".

pdf SSRP Monografie 29 - Het Friese Jacht ‘MERCURIUS’

Terug naar vorige pagina