Pag. 345-354 - Monografie 23 - Beschrijving van lijnenplan, constructie en inrichting van de visaak 'Dolphijn’

Het jacht, de visaak 'Dolphijn', waarvan in dit artikel de lijnen, de constructie en de inrichting zuIlen worden beschreven, werd in 1868 op de Jouster werf gebouwd voor rekening van mr Jan Minnema Buma te Leeuwarden (zie het voorafgaande artikel van H.G. van Slooten.

Dat de Dolphijn inderdaad naar zijn type als een visaak is te beschouwen blijkt uit een gesprek met Auke van der Zee, dat H. Voordewind weergeeft in zijn hierboven genoemde boek.

Aukebaas zegt daarin onder meer:
'. ...Wij hebben het (jacht) destijds gebouwd voor een zekere mijnheer Buma uit Leeuwarden. Die man hield veel van vissen en daarom moest er een bun in. Wij hebben toen een Heeger aak tot model genomen, want die zijn hier vroeger ook veel gemaakt. Zodoende is dit jacht wat smal/er en wat langer geworden dan een gewoon Fries jacht. ...'

Een andere auteur, W.F. Broos, toont in zijn artikel over de vroeg-19deeeuwse scheepsontwerper Folkert Nicolaas van Loon aan, dat deze voor zijn ideeën betreffende vernieuwingen in de scheepsbouw een gewillig oor heeft gevonden onder anderen bij de IJlster scheepsbouwer Eeltje Teadzes Holtrop.

Broos meent: 'De latere roem die uitging van de scheepswerf van de bekende Eeltsjebaes te IJlst en diens kleinzoon Eeltje Holtrop van der Zee te Joure, is zeer waarschijnlijk te danken aan de omstandigheid dat indertijd Van Loon persoonlijk zijn stempel heeft kunnen drukken op de op deze werf ontwikkelde werkwijze van de werfbaas en zijn timmerlieden. ...Dat is dan ook de reden dat we geneigd zijn te stellen, dat de talrijke schepen, welke in de tweede helft van de 19e eeuwen de eerste decennia van deze eeuw op de Jouster werf van stapel zijn gelopen en waarvan er nog vele fraaie exemplaren tot in onze tijd varende zijn gebleven, in overdrachtelijke zin wellicht gezien kunnen worden als evenzovele geesteskinderen in konkrete vorm van het vernuft van Folkert Nicolaas van Loon'. Broos noemt met name '. ...het jacht Dolphijn, naar zijn vorm een visaak. ...'

pdf SSRP Monografie 23 - Beschrijving van lijnenplan, constructie en inrichting van de visaak 'DOLPHIJN'

Terug naar vorige pagina