Pag. 83-87 - Monografie 06 - Het binnenjacht van de Friese Stadhouderlijke Familie

Toen in 1937 ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard het boek 'De Jachten der Oranjes' verscheen, kon de auteur daarin weinig meedelen over de jachten van de Friese stadhouderlijke familie. Daarom was het van belang dat W.H. Keikes in 1944 archiefvondsten verwerkte tot een publicatie die handelde over de jachten, die gebruikt werden door leden van de Staten van Friesland, maar die ook ten dienste stonden van de Friese stadhouders. 2) In deze publicatie ging het over zogenaamde buitenjachten, die onder andere gebruikt werden om de Zuiderzee te bevaren. Onbekend bleef het bestaan van een stadhouderlijk, binnenjacht, waarover gegevens te vinden zijn in de archieven van de Nassause Domeinraad.

Aan het Friese stadhouderlijk hof is altijd een vrij uitgebreide secretarie verbonden geweest, in de eerste plaats natuurlijk voor de uitvoering van werkzaamheden die voortvloeiden uit de bestuurlijke en militaire functie van de stadhouders. Er was ook een 'hofdepartement', dat zich vooral bezighield met de organisatie van de hofhouding. Tenslotte was er het zogenaamde Duitse departement, dat werkzaamheden verrichtte voor het beheer van de Nassause erflanden van de stadhouderlijke familie in Duitsland.

pdf SSRP Monografie 06 - Het binnenjacht van de Friese Stadhouderlijke familie

Terug naar vorige pagina