Pag. 381-384 - Monografie 25 - Een stranding bij Wassenaar

Het strand bij Wassenaar is een uniek en uitgezocht gebied dat op velen, dikwijls op te velen, een grote aantrekkingskracht uitoefent. Maar schepen en jachten, nee komen er nooit.

Met grote koppen meldden Haagse kranten van maandag 1 september 1980 dan ook:

BRITSE TJALK LOOPT IN STORM VAST BIJ WASSENAAR
KAPITEIN SLAAT OVERBOORD

Het bleek de tjalk Vabel te zijn, die zaterdagmorgen vroeg met zes man aan boord uit Woodbridge was vertrokken met bestemming Amsterdam. Bij een snel aanwakkerende wind raakte men voor de Nederlandse kust, op lagerwal, in moeilijkheden, de motor viel uit en de kapitein-eigenaar werd door een hoge golf voor Katwijk overboord geslagen. Volgens de krantenverslagen trachtte men de haven van Katwijk (die overigens helemaal niet bestaat) binnen te lopen en strandde het stuurloze schip zondagmorgen bij de Wassenaarse slag. Vijf bemanningsleden werden door de Wassenaarse politie en de reddingsbrigade ongedeerd van boord gehaald. Een zoekactie naar de vermiste eigenaar door een helicopter en een kruiser van de Koninklijke Marine leverde niets op. Ziedaar de feiten.

Uiteraard ga je direct naar het gestrande schip kijken - het is immers nog geen vijf kilometer van je huis - en onmiddellijk word je nieuwsgierigheid gewekt om aan de weet te komen welk schip daar nu zo triest ligt. Zulks temeer omdat daarna de scheepsbouwer Piet Dekker uit Kortenhoef het wrak van assuradeuren kocht en bij de Federatie Oud-Nederlandse Zeilschepen subsidie aanvroeg voor de restauratie. Je weet dat je zo'n restauratie rustig aan Piet Dekker kunt toevertrouwen maar is het schip zelve het waard?

pdf SSRP Monografie 25 - Een stranding bij Wassenaar

Terug naar vorige pagina