Jaarverslag 1993

Oud-voorzitter Herpert van Foreest benoemd tot ere-bestuurslid

Op bestuurlijk gebied was het een jaar van wisselingen, zowel voor de stichting als voor de vereniging. Ondanks deze wisselingen hopen we met beide besturen in dezelfde geest en harmonie door te gaan ter meerdere glorie van het authentieke ronde en platbodemjacht. Met veel genoegen hebben wij tijdens de winterreünie oud-voorzitter Herpert van Foreest tot ere-bestuurslid mogen benoemen, als dank voor het vele werk voor de Stichting gedaan en wel in het bijzonder voor zijn inspanningen bij het tot stand brengen van de nieuwe organisatiestructuur in 1987.

Het Jaarverslag van 1993

Het werk aan de vervolmaking van de criteria gaat verder en we hopen spoedig die voor de schouwen af te ronden. Daarnaast is het bestuur druk doende een beleidsplan voor de komende jaren op te zetten. Ook dit jaar hebt u weer een prachtig standaardwerk mogen ontvangen: "De hoogaars en de visserij van Amemuiden", geschreven door de heer J. van Beylen, oud-conservator van het scheepvaartmuseum te Antwerpen. Het zal financieel zeker niet mogelijk zijn u jaarlijks met een dergelijk prachtig boekwerk te verrassen. Vanwege enige bijzondere omstandigheden hebben wij toch gemeend de uitgave van dit standaardwerk reeds in 1993 mogelijk te maken. 

pdf Jaarverslag 1993

Terug naar vorige pagina