Jaarverslag 1986 1987 1988

Dit verslag omvat de jaren 1986 - 1987 - 1988. Een openbare verantwoording over een zo lange periode is een ongewone zaak. Het tekent de onzekerheid waarmede de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten enige tijd heeft geworsteld. Gelukkig kan aan het verschijnen van dit jaarverslag worden ontleend dat rustiger vaarwater is bereikt. Het heeft geen zin in dit korte voorwoord terug te blikken op het verleden. Wel wil ik oprechte woorden van dank richten aan de velen die zich onbaatzuchtig en met hartverwarmende energie hebben ingezet voor de goede zaak. De reünie in Hoorn, de volle zalen tijdens de bijeenkomsten, de aanmoedigingen in woord en geschrift; het waren motiverende gebeurtenissen en aanleiding om voort te koersen op de ingeslagen weg

Het gecombineerde Jaarverslag van 1986, 1987 en 1998

Groot respect verdienen de oprichtende Verenigingen van onze Stichting. Zij hebben de moed opgebracht de structuur op een zodanige wijze aan te laten passen dat ingespeeld kon word en op de huidige en toekomstige tijd. Terecht is de "W.H. de Vos prijs" in 1988 aan hen toegekend. Wanneer wij kijken naar het leden- en donateursbestand van zowel de Stichting als de Vereniging van Vrienden, dan mogen wij gezamenlijk vertrouwen hebben in de toekomst. Het ritselt van de activiteiten en plannen. Alom bieden mens en hun diensten aan. Kortom: de bui is overgewaaid, de bedekte hemel breekt en het rif kan weer uit het zeil. Met deze overtuiging sluit ik af, u daarbij tevens een succesvol zeilseizoen 1989 toewensend.

Jhr. H. van Foreest, Voorzitter Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

pdf Jaarverslag 1986 1987 1988

Terug naar vorige pagina