Jaarverslag 1998

In het verenigingsjaar 1998 stond aanpassing van het beleid ten aanzien van de hantering van criteria voor de beoordeling van rond en platbodemjachten centraal. Een eerder door de ledenvergadering van de VSRP gewenste aktie om door statutenwijziging het toelatingsbeleid te wijzigen, zodat de band tussen inschrijving in het Stamboek en het lidmaatschap van de Vereniging werd losgelaten werd niet meer nodig gevonden, nadat het SSRP bestuur nieuwe plannen ontvouwde om de toetsing aan de aanvullende criteria anders en soepeler te gaan hanteren.

Toepassing criteria

Dit onderwerp heeft in het afgelopen jaar veel aandacht van het bestuur gevraagd omdat het de oorzaak was van de controverse tussen de besturen van Stichting en Vereniging in het verleden die geleid heeft tot bestuurlijke onmacht, onvrede onder de leden/donateurs en een negatieve beeldvorming naar de buitenwereld. Uitgangspunt voor wijziging van het te voeren beleid was de wens, om de eenheid binnen de gelederen te herstellen.

pdf Jaarverslag 1998

Terug naar vorige pagina