Jaarverslag 1991

Afscheid van secretaris Andries van der Werf

In het bestuur van de Stichting heeft Andries van der Werf afscheid genomen. Als secretaris in een moeilijke periode was hij degene die, meestal achter de schermen, ongelooflijk veel werk heeft verricht. Daarmee heeft hij een zeer essentiële bijdrage geleverd aan het voortbestaan en vervolgens weer tot bloei brengen van de Stichting. Dat de in de voorgaande jaarverslagen geconstateerde opgaande lijn mogelijk was en zelfs kon worden voortgezet, was in niet geringe mate te danken aan de onvermoeibare inzet van Andries van der Werf.

Het Jaarverslag van 1991

Ook de 2de secretaris, Jan Both, heeft afscheid genomen van het bestuur. Hij heeft in de voorgaande jaren speciaal de band tussen Stichting en Vereniging verstevigd en in goede banen geleid en zeer veel werk verzet o.a. voor de uitgave van de nieuwe Schepenlijsten. De Stichting en haar donateurs zijn hen derhalve veel dank verschuldigd en wij zijn ervan overtuigd dat zij, nu er meer tijd is voor het genieten van hun hobby, de Stichting met grote en niet aflatende belangstelling als donateur blijven volgen.

Op voordracht van de Koninklijke Zeilvereniging "Oostergoo" en de Koninklijke Watersportvereniging Sneek, is tot het bestuur toegetreden mr. R. Wegener Sleeswijk. Op voordracht van de Vereniging van Vrienden van de SSRP trad ir. O. Bussemaker tot het bestuur toe, als secretaris.

pdf Jaarverslag 1991

Terug naar vorige pagina