Jaarverslag 1996

1996 was een onstuimig jaar met vele ups en downs, waarvan de laatsten ondanks de inspan­ningen van zowel het Verenigingsbestuur, het Stichtingsbestuur als de Commissie van Drie niet tot een voor alle partijen bevredigende oplossing konden worden gebracht. Tijdens de laatste VSRP-ledenvergadering kreeg de Stichting echter met grote meerderheid de steun van de aanwe­zigen voor het door haar gevoerde en te voeren beleid met betrekking tot de criteria. Het Stichtingsbestuur kan nu met een gerust hart haar taken aan een nieuw te vormen bestuur overdragen. Het huidige bestuur zal dan ook in de loop van 1997 het roer aan een nieuwe bemanning overdragen.

Stamboek

Op 22 februari nam het bestuur een belangrijk besluit ten aanzien van de handhaving van de inschrijving in het Stamboek van reeds ingeschreven schepen. Schepen die eenmaal in het Stamboek werden ingeschreven blijven ingeschreven, ook indien zij niet blijken te voldoen aan de criteria voor inschrijving. Ook kunnen zij bij overgaan in andere handen ingeschreven blijven en ontvangt de nieuwe eigenaar een certificaat van herinschrijving op zijn naam. Schepen die echter bij herinschrijving niet blijken te voldoen aan de criteria, worden niet ingedeeld in een der categorieen A t/m D van het Stamboek. Dit wordt dan vermeld op het nieuwe certificaat en in de schepenlijst.

pdf Jaarverslag 1996

Terug naar vorige pagina